ANTİK MISIR KAYA SANATINDA AVCILIK VE TEKNE TASVİRLERİNİN SPORDAKİ ANLAMI

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 01:33:16.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 39-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Antik Mısır kaya sanatında avlanma ve tekne tasvirlerinin avcılık ve bazı su sporlarının ortaya çıkmasındaki etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla literatür taraması yapılmıştır. Nil nehrinin batısındaki vadide sözde Naqada kültürel bölgesi, özellikle Naqada I ve D'ye tarihlenen C ve D eşya içeren elit mezarların bulunduğu bir düzine alandan oluşur. Çöldeki petrogliflerin çoğu, Naqada I/erken Naqada II'ye atfedilir.  Avcılar petrogliflerde ve çanak çömleklerde bir dizi vahşi hayvanı avlarken, kontrol ederken ve onlara hükmederken tasvir edilmişlerdir. İnsan figürleri avcılık yapılan 106 sahnenin 67'sinde (%65) teknelerle de yakın ilişkili gösterilir. Petrogliflere göre kaya sanatı ile Nil Vadisi'ndeki cenaze törenleri arasında yakın bir ilişki olduğu öne sürülür. Çizimlere göre tekneler vahşi hayvanlarla ilişkilendirilir. Doğu Çölü kaya sanatında görülen ikonografi, her zaman esas olarak seçkinlerin avlanma faaliyetlerini ve vahşi yaşam üzerinde kontrolü sağlama ve ölen kişinin durumunu ve geleceğini temsil ediyordu. Av gezileri seçkin avcıların kazandığı prestjin simgesiydi. Kaya sanatında çizilmiş olan avlanma görüntüleri avcılık, atıcılık ve tekne çizimleri ise günümüzdeki su sporlarının (yelken, kano vs.) kökeni olabilir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of hunting and boat depictions in Ancient Egyptian rock art on the emergence of hunting and some water sports will be investigated. For this purpose, a literature review was conducted. The so-called Naqada cultural zone in the valley west of the Nile consists of a dozen sites with elite tombs containing C and D artifacts dated mainly to Naqada I and D. Most of the petroglyphs in the desert are attributed to Naqada I/early Naqada II.  Hunters are depicted on petroglyphs and pottery while hunting, controlling and dominating a range of wild animals. Human figures are also shown in close association with boats in 67 of the 106 hunting scenes (65%). Petroglyphs suggest a close relationship between rock art and funeral rites in the Valley of Nile. According to the drawings, boats are associated with wild animals. The iconography seen in Eastern Desert rock art has always mainly represented the hunting activities of the elite and their control over wildlife and the status and the future of the deceased. Hunting expeditions symbolized the prestige gained by elite hunters. Images of hunting, shooting and boats in rock art may be the origin of today's water sports (sailing, canoeing, etc.).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics