ANTİK MISIR KAYA SANATINDA TAPINAKLAR, CENAZE TÖRENLERİ VE GÜNLÜK YAŞAMDA DANS

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-23 20:47:04.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 72-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Antik mısırda kaya sanatında tapınaklar, cenaze törenleri ve günlük yaşamda dansın etkisini araştırmaktır. Bu amaçla literatür taraması yapılmıştır. Antik Mısırda dans eden insanlar genellikle hayvanlarla birlikte gösterilir. En eski dans tasvirleri ise kaya sanatında ve hanedanlık öncesi teknelerde bulunur. Eski Mısır'dan dansçıların tasvirlerinin büyük çoğunluğu da törensel dini veya cenaze sahnelerinden gelir. Orta Doğu Çölü'ndeki 29 bölgede 62 adet dans eden figür vardır. Eski Mısır'da bazı tanrı ve tanrıçalar dansla ilişkilendirilirdi. Dans sahnelerinde müzik icra edildiği de görülmüştür. Dansçılar genellikle sıralar halinde gösterilir ve tasvir edilen hareketlerin çoğu akrobatiktir. Dans figürlerinde kolların yukarı kaldırılması çokça görülür. Kaya sanatında vahşi doğanın kontrolü, seçkinlerin kamusal imajını korumak ve prestijlerini desteklemek için de dans kullanılmıştır. Muu dansları çok meşhurdur. Bu dönemde hem Opet Festivali hem de Vadi Festivali kutlanırdı. Mezarlarda ve tapınaklarda tasvir edilen her iki festivalin sahneleri, geçit törenine eşlik eden dansçıları / akrobatları gösterir. Eski Mısırda tanrıların dansları, tapınak dansları ve günlük yaşamda danslar yapılmakta idi. Hatta profesyonel anlamda dansçılar da vardı. Dans ve jimnastiğin kökeninin bu kaya sanatı figürleri ve daha sonraki kralların gösterilerine dayandırılması günümüz bilgilerine göre doğru bir yaklaşımdır.

 

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of dance on temples, funeral ceremonies and daily life in ancient Egyptian rock art. For this purpose, a literature review was conducted. In ancient Egypt, dancing people are often depicted together with animals. The oldest dance depictions are found in rock art and pre-dynastic vessels. The vast majority of depictions of dancers from ancient Egypt also come from ceremonial religious or funerary scenes. There are 62 dancing figures from 29 sites in the Middle Eastern Desert. In ancient Egypt, some gods and goddesses were associated with dance. Music has also been recorded in dance scenes. Dancers are usually shown in rows and most of the movements depicted are acrobatic. The raising of the arms is very common in dance figures. Dance was also used in rock art for the control of wild nature, to maintain the public image of the elite and to promote their prestige. Muu dances are very famous. Both the Opet Festival and the Valley Festival were celebrated during this period. Scenes of both festivals depicted in tombs and temples show dancers/acrobats accompanying the parade. In ancient Egypt, there were dances of the gods, temple dances and dances in everyday life. There were even professional dancers. According to today's knowledge, it is correct to trace the origins of dance and gymnastics back to these rock art figures and the performances of later kings.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics