JEAN BAPTISTE BREVAL OP. 17 NO.2 RE MAJÖR VİYOLONSEL KONÇERTOSU RONDO BÖLÜMÜNÜN TEKNİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 20:50:11.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 291-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Jean Baptiste Breval'ın "Op. 17 No. 2 Re Majör Viyolonsel Konçertosu"nun "Rondo" bölümü, sağ ve sol eldeki teknik unsurların belirlenmesi amacıyla, nitel veri analizi yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler teorik olarak açıklanmış ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Üç bölümden oluşan Jean Baptiste Breval'ın "Op. 17 No. 2 Re Majör Viyolonsel Konçertosu"nun üçüncü bölümü olan "Rondo" bölümünde kullanılan yay teknikleri: Detache, Legato, Staccato ve Bağlı Staccato; sol el tekniklerinin ise Çift Ses, Trill, Apajiyatür, kalıcı konumda pus tekniği kullanımı ve pozisyon   kullanımı olarak belirlenmiştir. Eser içerisinde saptanan tekniklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve eseri seslendirecek olan kişilere yardımcı olması amacıyla öneri ve çalım tekniklerine yönelik örneklere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the "Rondo" movement of Jean Baptiste Breval's "Op.17 No.2 Cello Concerto in D Major" was analysed by using the content analysis method, one of the qualitative data  analysis methods, to identify the technical elements in the right and left hands. The data obtained in the study were tabulated and interpreted. It was determined that the bowing techniques used in the "Rondo" movement of Jean Baptiste Breval "Op.17 No.2 Cello Concerto in D Major", which consists of three movements, are; Detache, Legato, Staccato, Tied Staccato, while the left hand techniques are; Double Stops, Trill, Apajature, use of Thumb Position in permanent position and use of Position. Suggestions and examples of playing techniques are given in order to better understand the techniques determined in the work and to help those who will perform the work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics