DİPLOMASİ DİLİ OLARAK ÇEVİRİ: BBC NEWS TÜRKÇE HABER ÇEVİRİLERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 22:09:28.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 426-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası sınır hatlarında tehdit dilinin savaş ve yıkımlara yol açtığı günümüz dünyasında diplomatik ilişkileri yürüterek barışı kazanmanın en önemli ayağı hiç şüphesiz ilişkilerde samimiyet ve iletişimdeki anlaşılabilirliktir. Kültürlerarası anlamın doğru ve zamanında aktarılabilmenin dili de çeviriden geçer. Bu bağlamda son yıllarda hem inceleme konusu olarak hem de diplomasiyi anlaşılır ve kabul edilebilir düzeyde aktarma aracını üstlenen rolü olarak haber çevirileri diplomasi çevrelerinin en sık başvurduğu iletişim araçlarındandır. Haberlerde aktarılan diplomatik süreçte (Medya diplomasisi), iletişim aracı olarak çeviri ve çevirmenin nasıl kullanıldığı ve haber içeriklerinin erek haber metinlerde nasıl işlevsel hale getirildiği veya manipüle edildiği (dönüştürüldüğü) analiz edilmesi gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada, 2022 yılının son döneminde dünya kamuoyunun gündemine gelen ve İngiltere içerisinde ve dışında İngiliz demokrasi ve çok kültürlülük anlayışını yeniden düşündüren bir gelişme olarak Hindu kökenli Rishi Sunak’ın İngiltere’de en üst düzey göreve getirilmesi BBC News Türkçe haber metinlerinde haber çevirisi bağlamında eleştirel söylem analizine tabi tutulmuştur. Haber çevirisi analizinde Birleşik Krallığın çok kültürlülük ve hoş görü imajının lanse edilmesi diplomasi (kültürel diplomasi) bağlamında ele alınmıştır. Eleştirel söylem analizinin uygulandığı çalışmada, Rishi Sunak’ın üst konuma getirilmesi Britanya’nın uluslararası gündemindeki demokrasi ve çok kültürlülük anlayışının olumlu yansımaları olarak BBC Türkçe haber çevirilerinde aktarılmaktadır.

Keywords

Abstract

In today's world, where the language of threat on international border lines causes war and destruction, the most important pillar of gaining peace by conducting diplomatic relations is undoubtedly sincerity and clarity in communication. The language of transferring the intercultural meaning accurately and on time also goes through translation. In this context, in recent years, news translations, both as a subject of analysis and as a tool to convey diplomacy at an understandable and acceptable level, are among the most frequently used communication tools by diplomacy circles. In the diplomatic process conveyed in the news (Media diplomacy), how translation and translator are used as communication tools and how the news contents are functionalized or manipulated (transformed) in the target news texts is an important issue that needs to be analyzed. In the study, the appointment of Rishi Sunak, who is of Hindu origin, to the top job in England, as a development that came to the world public opinion in the last period of 2022 and made the British understanding of democracy and multiculturalism rethink both inside and outside England, was subjected to critical discourse analysis in the context of news translation in BBC News Turkish news texts. In the news translation analysis, the promotion of the United Kingdom's image of multiculturalism and tolerance was discussed in the context of diplomacy (cultural diplomacy). In the study where critical discourse analysis was applied, Rishi Sunak's promotion to the top position is conveyed in BBC Turkish news translations as positive reflections of Britain's understanding of democracy and multiculturalism to the international agenda.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics