TÜRK RESİM SANATINDA YENİDEN ÜRETİM TÜRLERİ VE GÖRSEL İNTİHAL ARASINDAKİ FARKLAR

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-22 08:48:33.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 248-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatta yaratıcılık biricik olma durumu koşulsuz aranırken taklit, kopya, esinlenme, kendine mal etme, intihale varma gibi kavramlarınsa her zaman bir tartışma konusu yapıldığı görülmüştür. Resim sanatının gelişim süreci içinde benzeri olan taklit veya birbirinden esinlenen ya da aynısı olan sayısız eserle de karşılaşılmaktadır. Bu benzer yapıtların anlaşılması bakımından tanımlama ve ayırt etme zorluğu yaşanmaktadır. Bu araştırmada Türk Resim sanatında yeniden üretim türlerinden esinlenme, öykünme, alaycı dönüştürüm, kendine mal etme gibi kavramlar özgünlük bakımından incelenirken, görsel intihal kavramı intihali doğurabilecek eser uygulamaları örnekleri verilerek araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı görsel intihalin yaygınlığına dikkat çekmek ve yeniden üretim türleri ile intihali doğuran sebeplerin anlaşılmasına açıklık getirmeye çalışmaktır.Tanım olarak yeniden üretim türleri ile görsel intihal arasındaki farklar örneklerle gösterilerek belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Son yıllarda sıkça rastlanmaya başlanan görsel intihalin sebepleri, sanatın özgün olma özelliğinden yola çıkılarak Türk sanat yarışmalarından örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ve yine yeniden üretim türlerinde taklit etme derecesinin asıl eseri mağdur etme düzeyi üzerinde de durularak, konu sanatçı ve eser hakları bakımından da kısaca ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

While the uniqueness and creativity in art is sought unconditionally, it has been observed that concepts such as imitation, copying, inspiration, appropriation, and plagiarism have always been a matter of discussion. During the development process of the Art of Painting, countless works that are similar, imitated, inspired by each other, or identical are encountered. There is difficulty in defining and distinguishing these similar works in terms of understanding. In this research, while concepts such as reproduction types in Turkish Painting, Inspiration, Emulation, Parody, Appropriation were examined in terms of originality, examples of work practices that could lead to plagiarism were given and tried to be discussed in terms of visual plagiarism. The purpose of this research is to bring attention to the prevalence of plagiarism, and to try to explain reproduction types and the reasons for plagiarism. By definition, the differences between Reproduction types and Visual plagiarism have been tried to be clarified with examples, and the reasons for Visual plagiarism, which has become frequently encountered in recent years, have been tried to be explained in Turkish, with examples from art competitions based on the originality of art. And again, by emphasizing the extent to which the degree of imitation in reproduction types victimizes the original work, the subject is also briefly discussed in terms of artist and artwork rights.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics