İZMİR İTFAİYESİNİN 2023 YILI YANGIN MÜDAHALELERİ: SINIRLILIKLAR, ÖNERİLER VE GÜVENLİK İÇİN ADIMLAR

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-07 00:09:12.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 238-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın sınırlılıkları ve kısıtlılıkları incelendiğinde, İzmir İtfaiyesinin 2023 yılında müdahale ettikleri yangın olaylarına odaklanıldığı görülmektedir. İstatistiklere erişim kolay ve doğrudur, çünkü tüm olaylar kayıt altına alınmaktadır. Ancak, özel veya belediye dışındaki kamu alanlarında çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye birimlerinin olayları kayıt altına alıp almadığı belirsizdir. Bu nedenle, özel işletmelerin istatistikleri bulunmaması veya halka açık olmaması sebebiyle, belediye itfaiyesinin müdahale ettiği olaylar üzerinde odaklanılmıştır. Belediye itfaiye teşkilatları, yangınla mücadelede en kapsamlı acil durum ekiplerinden birini oluşturur. Yangın söndürme dışında, arama kurtarma, araç kazalarına müdahale, yangın önleyici tedbir danışmanlığı ve insanların acil durumlara karşı eğitimi gibi birçok görevi yerine getirirler. İtfaiye teşkilatlarının modernize edilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. İzmir İtfaiyesinin 2023 yılına ait yangın olayı verilerine göre, toplamda 12.986 yangın olayına müdahale edilmiştir. Bu olayların başlıca nedenleri sigara izmariti, açık ateş, elektrik ve diğer sebeplerdir. Sigara izmaritinden kaynaklanan yangınlar öne çıkmaktadır. Yangınların çoğu betonarme yapılar ve boş arazilerde meydana gelmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak, sigara izmariti atmanın ve açık ateşle oynamanın risklerinin farkındalığının arttırılması, eski elektrik tesisatlarının yenilenmesi ve betonarme yapıların yangın önleme tedbirleri açısından gözden geçirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yangın eğitimlerinin ve bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi, yangınla ilgili sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve insanların bilinçli davranmalarını teşvik etmek için afişlerin kullanılması önerilmektedir. Bu önerilerin uygulanmasıyla, yangın olaylarının azaltılması ve toplumun güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

When examining the limitations and constraints of the study, it is evident that the focus is on the fire incidents intervened by the Izmir Fire Department in the year 2023. Access to statistics is easy and accurate because all incidents are recorded. However, it is uncertain whether fire departments intervening in incidents outside private or municipal areas record those incidents. Therefore, the focus has been on incidents intervened by municipal fire departments due to the lack of statistics from private enterprises or their lack of public availability. Municipal fire departments constitute one of the most comprehensive emergency response teams in firefighting. Besides firefighting, they perform various tasks such as search and rescue, responding to vehicle accidents, providing consultancy on fire prevention measures, and educating people about emergency situations. It is necessary for fire departments to modernize and keep pace with technological advancements. According to the fire incident data for the year 2023 from the Izmir Fire Department, a total of 12,986 fire incidents were intervened. The primary causes of these incidents were cigarette butts, open flames, electricity, and other reasons. Incidents caused by cigarette butts stand out prominently. Most of the fires occurred in reinforced concrete structures and vacant lots. Based on the results of the study, it is recommended to increase awareness of the risks associated with discarding cigarette butts and playing with open flames, renewing old electrical installations, and reviewing fire prevention measures for reinforced concrete structures. Additionally, organizing fire education programs and awareness campaigns, developing social responsibility projects related to fire safety, and using posters to encourage people to act responsibly are recommended. Implementing these recommendations aims to reduce fire incidents and enhance community safety.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics