TÜRKİYE’DE ÇOCUKLU ÇİFTLERDE EVLİLİK DOYUMU: GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:52:36.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 414-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derleme çalışmasının amacı; evlilik doyumu kavramı ve çocuklu çiftlerde evlilik doyumu ile ilgili olarak yapılan güncel araştırma bulgularını ilişkilendirerek bilgilendirme sağlamaktır. Bu amaçla ilişki ve evlilik doyumu kavramı, evlilik doyumunu etkileyen faktörler, çocuklu çiftlerde evlilik doyumu, çocuklu çiftlerde evlilik doyumunu etkileyen faktörler ve etkileri değerlendirilmiştir. Evliliklerin sürmesinde ve aile içi ilişkilerin olumlu bir şekilde devam etmesinde evlilik doyumu kavramı önemlidir (Yaşar, 2023). Bu doğrultuda evlilik doyumu kavramı ve evlilik doyumunu etkileyen faktörlerin saptanması aile yapısı ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle yapılan bu derleme çalışması çocuklu çiftlerde evlilik doyumu ile ilgili yapılan çalışmaları bünyesinde barındırması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır ve sistematik hataları en aza indirmek amacıyla sistematik derleme yöntemine uygun olarak üç farklı veri tabanından (Google Akademik, DEÜ Kütüphane, Social Science Research Network) farklı anahtar kelimeler kullanılarak (evlilik doyumu, çiftler, çocuklu çiftler vb.) literatür tarama, makale seçimi ve veri toplama aşamaları gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this compilation study is to provide information by correlating the concept of marital satisfaction and current research findings related to marital satisfaction in couples with children. In pursuit of this objective, the concepts of relationship and marital satisfaction, factors influencing marital satisfaction, marital satisfaction in couples with children, factors affecting marital satisfaction in couples with children, and their effects have been evaluated. The concept of marital satisfaction is crucial for the continuity of marriages and the positive continuation of intrafamily relationships (Yaşar, 2023). Accordingly, identifying the concept of marital satisfaction and factors influencing marital satisfaction is essential for studies related to family structure, both conducted and to be conducted. Therefore, this compilation study is significant as it encompasses research on marital satisfaction in couples with children. The systematic review method was employed in this research, and to minimize systematic errors, literature search, article selection, and data collection stages were carried out using different keywords (marital satisfaction, couples, couples with children, etc.) on three different databases (Google Scholar, DEU Library, Social Science Research Network).

Keywords