AZERBAYCAN HALK ÇALGI TOPLULUKLARININ İCRA GELENEĞİ

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:25:07.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 403-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Azerbaycan Halk Çalgı Topluluklarının kayıtları yapı ve icra geleneği açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Azerbaycan Halk Çalgı Topluluklarının icra geleneğindeki dokuların detaylı bir şekilde incelemesinin amacı geleneğin nota üzerinde belgelendirilmesi ve bu geleneğin öğrenilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamaktır. Ahmet Bakıhanov’un, İslam Rzayev’in ve Bahram Mansurov’un yönettiği topluluklar ile Karabağ topluluğuna ait kayıtlar incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması yöntemi uygulanarak, toplulukların kayıtlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın devamında toplulukların performans sırasında öne çıkan bazı unsurları sıralanmıştır: süslemeler, tempo, perde düzeni farklılıkları vb. Elde edilen verilere dayalı bir örnek notalama oluşturulmuştur. Notaya alma Azerbaycan Halk Müziğinin icra ilkelerini, geleneksel icra uygulamalarını ve çalgı yapısı gibi özelliklerini kapsamıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde Azerbaycan Halk Çalgı Topluluklarının icra geleneğinde bulunan dokular ile çalgıların rolleri hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the recordings of Azerbaijan Folk Instrument Ensembles were analyzed in detail in terms of structure and performance tradition. The aim of the detailed examination of the textures in the performance tradition of Azerbaijani Folk Instrument Ensembles is to document the tradition on notation and to contribute to the learning and continuation of this tradition. The ensembles led by Ahmet Bakikhanov, Islam Rzayev and Bahram Mansurov and the recordings of the Karabakh ensemble were analyzed. In the research, the literature review method was applied and the records of the ensembles were accessed. In the continuation of the research, some of the prominent elements of the ensembles during the performance were listed: ornaments, tempo, pitch order differences, etc. A sample notation was created based on the data obtained. The notation covered the performance principles of Azerbaijani folk music, traditional performance practices and features such as instrument structure. In the concluding part of the study, information about the textures and the roles of instruments in the performance tradition of Azerbaijani Folk Instrumental Ensembles was given and some suggestions were made in this regard.

Keywords