ORGANOLOJİK AÇIDAN MAKEDON TÜRK KÜLTÜRLEŞMESİNDE CÜMBÜŞ

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-13 01:22:49.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 395-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Makedon Türk kültürleşmesi bağlamında cümbüşün organolojik rolü ve önemi incelenmiştir. Müziğin evrimsel süreçlerinde farklı kültürler arasındaki etkileşimi ve melezleşmeyi yansıtan bir müzik enstrümanı olarak cümbüşün malzeme yapısı, çalındığı alanlar, kullanım amacı ve müziğin icra edildiği ortamlar gibi organolojik özellikleri, Makedon Türk kültürünün karmaşıklığını ve çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bu çalışma cümbüşün Makedon Türk kültürünün organolojik boyutunu anlamamıza ve kültürel çeşitliliği daha iyi değerlendirmemizi ve cümbüşün tarihsel evriminin ve kültürel etkileşimlerinin kültürel mirasa olan etkisini anlamamızı sağlayacaktır. Çalışma bağlamında literatür derlemesi yapılmış ve doküman analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, cümbüşün Makedon Türk kültürleşmesinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the organological role and importance of cümbüş in the context of Macedonian Turkish acculturation is examined. As a musical instrument that reflects the interaction and hybridisation between different cultures in the evolutionary processes of music, the organological characteristics of the cümbüş, such as the material structure, the areas where it is played, the purpose of use and the environments where the music is performed, reflect the complexity and diversity of Macedonian Turkish culture. This study will help us to understand the organological dimension of the cümbüş in Macedonian Turkish culture and to better evaluate cultural diversity and to understand the impact of the historical evolution and cultural interactions of the cümbüş on cultural heritage. In the context of the study, a literature review was conducted and document analysis was used. The results of the study reveal that cümbüş has a significant impact on Macedonian-Turkish acculturation.

Keywords