MEDYADA TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN İNŞASI: 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 00:33:31.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 46-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin medyada sunumunu ele almıştır. Toplumsal bütünleşme, dayanışma ve kolektif bilincin medya yoluyla üretilmesi kuramsal düşüncesinden hareket eden çalışma, öncelikle dayanışma, toplumsal dayanışma ve medyanın toplumsal dayanışmadaki önemi üzerinde durmuştur. Çalışmada betimsel yöntemle deprem sonrası süreçteki medya içeriklerini ‘Asrın Felaketi’ Vurgusu ve Siyasal İktidarın Yardım Çağrısı; Muhalefet Kanadından, Siyasal İktidarın Yetersizliği Vurgusu; Vatandaşlar ve STK’ların Yardım Seferberliğine Övgü; Dayanışmanın Zamanla Sönümlenmesi ve Deprem Bölgesinin Unutulması şeklinde dört ana başlık altında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremler sonrası ilk günlerde toplumsal dayanışma bilincinin yüksek olduğu, ilerleyen günlerde toplumsal dayanışmanın kutuplaşmaya başladığı, sürecin siyasallaştığı, siyasallaşmanın medyaya yansıdığı ve toplumsal dayanışmayı kutuplu hale getirdiği, medyanın depremin asıl meselelerine yeterince eğilmediği ve siyasal söylemlerle paralel içeriklere yöneldiği bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study discussed the media presentation of the February 6 Kahramanmaraş Centered Earthquakes. Based on the theoretical idea of social integration, solidarity, and the production of collective consciousness through media, the study primarily focuses on solidarity, social solidarity, and the role of media in social solidarity. With the descriptive method, media contents in the post-earthquake period were evaluated under four main titles 'Disaster of the Century' Emphasis and the Political Power's Call for Help; Emphasis on the Inadequacy of Political Power from the Opposition Wing; Praise for the Aid Mobilization of Citizens and NGOs; Fading of Solidarity Over Time and Forgetting the Earthquake Zone. The analysis concluded that while awareness of social solidarity was high in the first days after the 6 February Kahramanmaraş Centered Earthquakes, this social solidarity started to polarize in the following days, and the process became politicized, that politicization was reflected in the media and made social solidarity polarized, that the media did not focus on the real issues of the earthquake sufficiently and turned to content parallel to political discourses.

Keywords