SINIF YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 02:24:21.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 184-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf yönetimi kavramı uzun zamandır bilimsel araştırmaların konusu olmuştur. Onlarca yıldır öğretmenlerin, öğretmen adaylarının, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin ortak konusu olmuştur. Konu eğitim bilimleri kadar yönetim bilimlerinin de bir alt dalı olduğundan öğretmenler aslında sınıfların yöneticisidirler. Bir sınıfı iyi yönetebilmek, nihai eğitim hedefine ulaşmak için öğretmene yardımcı olur. Yani gerçek öğrenme ve öğretme amaçlanıyorsa sınıfların tüm tarafların yararına olacak şekilde başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu derleme yazısında öncelikle literatürden sınıf yönetimine ilişkin çeşitli tanımlara yer verilmektedir. Daha sonra konuyla ilgili bazı araştırma bulguları örnek teşkil edecek şekilde derlenmiştir. Hem mevcut öğretmenlerin hem de gelecekteki öğretmenlerin bu hayati konuyu dikkate alacakları ve kariyerleri boyunca bu konuda ustalaşacakları umulmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of classroom management has been a topic of scientific research for a long period of time. It has been a common subject for teachers, teacher candidates, school administrators and students for decades. As the issue is a subbranch of managerial sciences as well as educational sciences, teachers are actually managers in classrooms. Being able to manage a classroom well acts as an assistant to the teacher in order to arrive at the final educational destination. In other words, if real learning and teaching are aimed, then classrooms need to be successfully managed for the benefit of all parties. In this review article, first the various definitions of classroom management appear from the literature. Then some research findings about the topic have been compiled as exemplary. It is hoped that both current teachers and future teachers will take this vital issue into consideration and master it during their careers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics