PAY PİYASALARI VE USD DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL'DAN KANITLAR

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-09 22:20:12.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 218-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, pay piyasaları ve USD döviz kuru arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul 100 (BIST100) endeksi ile USD döviz kuru arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisi Toda Yamamoto testi ile uzun dönem ilişkisi ise ARDL sınır testi (3,3) modeli ile araştırılmıştır. Çalışmada 2010-2022 yılları arasındaki dönemi kapsayan günlük veriler TCMB elektronik veri tabanından alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, BIST100 endeksi ile USD döviz kuru arasında karşılıklı nedensellik saptanmıştır. Diğer taraftan BIST100 endeksi ile USD döviz kuru arasında uzun dönemde eş bütünleşik ilişki bulunmuştur. ARDL test sonuçlarına göre hem kısa hem de uzun dönemde BİST100 endeksi ile USD döviz kuru arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma Borsa İstanbul 100 endeksine yatırım yapmayı düşünen bireysel yatırımcılar ve politika uygulayıcıları açısından önemli sonuçlar içermektedir.  

Keywords

Abstract

This study investigates the relationship between equity markets and the USD exchange rate. In this context, the short-run causality relationship between the Borsa Istanbul 100 (BIST100) index and the USD exchange rate is investigated with the Toda Yamamoto test and the long-run relationship is investigated with the ARDL bounds test (3,3) model. In the study, daily data covering the period between 2010 and 2022 are taken from the CBRT electronic database. The results of the study reveal that there is a reciprocal causality between the BIST100 index and the USD exchange rate. On the other hand, a cointegrated relationship was found between the BIST100 index and the USD exchange rate in the long run. According to the ARDL test results, there is a positive and significant relationship between the BIST100 index and the USD exchange rate in both the short and long run. This study has important implications for individual investors and policy makers who are considering investing in the BIST100 index.

Keywords