HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE DİJİTAL ZEKÂNIN ROLÜ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:30:49.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 364-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni medya teknolojileri alanında meydana gelen hızlı gelişme ve değişimler paralelinde teknolojide de ilerlemeleri beraberinde getirmektedir. Günlük kişiler arası iletişimin hızla yerini alan dijital iletişim olgusu yoğun olarak sosyal medya uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya uygulamalarının her geçen gün kullanıcı sayısı artmakta ve bu sayının çoğunluğunu öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kadar yoğun talep durumunun olması berberinde dijital becerilerin gerekliliğini de getirmektedir. Dijitalleşmenin etkisi bu denli hızla yayılırken eğitim alanında da birtakım etkileri söz konusu olmaktadır. Özellikle halkla ilişkiler eğitimi alanında bu dijitalleşme etkisinin görülmesi ders içeriklerinin buna uygun hale getirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Araştırma kapsamında bu dijitalleşmenin etkileri göz önünde tutularak dijital zekanın halkla ilişkiler eğitimindeki rolünün ölçülmesi amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde eğitim alan öğrencilerin online platformlarda sergiledikleri davranış ve dijitalleşme doğrultusunda sahip oldukları beceriler alan araştırması kapsamında belirlenmeye çalışılacaktır. Halkla ilişkiler mesleğinin uygulama alanı olan çevrimiçi topluluk yönetimi göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin çevrimiçi etkileşimlere açık olması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The rapid development and changes in new media technologies bring advancements in technology parallelly. The phenomenon of digital communication, which rapidly replaces daily interpersonal communication, is mainly carried out through social media applications. The number of users of social media applications is increasing day by day, with students comprising the majority of this number. Such intense demand necessitates digital skills. While the impact of digitalization spreads so rapidly, there are also certain effects in the field of education. Especially in the field of public relations education, the effect of this digitalization is observed, necessitating the adjustment of course content accordingly. In the scope of this research, aiming to measure the role of digital intelligence in public relations education considering the effects of this digitalization, an area study will be attempted to determine the behaviors exhibited by students studying in the Department of Public Relations and Advertising at Necmettin Erbakan University on online platforms and the skills they possess in the direction of digitalization. Considering online community management as the application area of public relations profession, it is crucial for students to be open to online interactions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics