REKLAMCILIKTA DOĞADAN ESİNLENME KAVRAMI VE "VOLKSWAGEN TSI - FROG AND FLY" REKLAMININ ÇÖZÜMLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-23 20:41:55.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 202-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze reklamların temel amacı hedef kitleyi etkileyip çekebilmektir. Gelişen teknoloji ile birlikte medyanın çağ atlaması, reklamların geniş kitlelere ulaşma ve ekileme potansiyelini artırmaktadır. Reklam rekabetinin yoğun olduğu ortamlarda yaratıcı ve düşündürücü reklamlar ön plana çıkarak başarı elde edebilmektedir. Son dönemdeki reklamların özelliklerinden bazıları, göstergebilimden yararlanarak, doğadan esinlenen ve doğaya benzetilen görsellerden oluşabilmektedir. Bu strateji, izleyiciyle duygusal bir bağ kurmayı amaçlayarak marka ile olumlu bir ilişki kurma şansı sağlamaktadır. Ayrıca, doğa temalı reklamlar çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik gibi değerlere vurgu yaparak markaların güvenilir ve sorumluluk sahibi bir imaj oluşturmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu unsurlar, reklamların sadece ürün tanıtımını değil, aynı zamanda markanın değerlerini ve çevresel duyarlılığını ön plana çıkarmasını da sağlamaktadır. Kısacası, yaratıcılık, düşündürücülük ve doğadan ilham alma, reklamların başarısını artırmada önemli rol oynadığı söylenebilir ve böylece markalar izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakarak rekabet avantajı sağlayabilmektedirler.

Keywords

Abstract

From the past to the present, the fundamental purpose of advertisements has been to influence and attract the target audience. The advancement of technology alongside media has propelled advertisements to reach and impact broader audiences. In environments where advertising competition is intense, success is often achieved by advertisements that are both creative and thought-provoking. Some characteristics of recent advertisements include utilizing semiotics, incorporating visuals inspired by nature, and drawing parallels with the natural environment. This strategy aims to establish an emotional connection with the audience, providing an opportunity for building a positive relationship with the brand. Moreover, nature-themed advertisements contribute to emphasizing values such as environmental sensitivity and sustainability, assisting brands in creating a trustworthy and responsible image. These elements not only focus on promoting the product but also highlight the brand's values and environmental consciousness. In summary, it can be stated that creativity, thought-provocation, and drawing inspiration from nature play a crucial role in enhancing the success of advertisements, enabling brands to establish a strong impact on the audience and gain a competitive advantage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics