KANUN ÇALGISI BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE MIZRAP HAREKETLERİNE YÖNELİK GÖSTERİMLER (İŞARETLEMELER) ve SAĞ-SOL ELİN BÖLGESEL KONUMLANMASI

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:07:26.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 335-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kanun eğitim sürecinin en önemli ve kritik dönemlerinden olan başlangıç seviyesi, kaynaklar ve müfredat açısından hala netlik kazanmamış bir alandır. Araştırmada; 1976 yılından itibaren kanun için yazılmış yerli yabancı, metot, kitap, tez v.b kaynaklar incelenmiş; birbirleriyle mukayese edilerek başlangıç seviyesinde mızrap hareketlerine yönelik gösterimler ve sağ-sol elin bölgesel konumlanması konusunda tamamlanması gereken eksik yönler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman analizi/incelemesi olup bu yöntem dahilinde bahsedilen kaynaklar incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, başlangıç seviyesi için kullanılan mızrap hareketlerinin gösterimleri ve sağ-sol elin bölgesel konumlanmasına yönelik etüt örnekleri oluşturulmuş; bu etütlerde hedef davranışlar tespit edilmiş ve paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The beginner level, which is one of the most important and critical periods of the kanun education process, is still an area that has not gained clarity in terms of resources and curriculum. In the research; domestic and foreign sources, methods, books, theses, etc. written for kanun since 1976 were examined; by comparing them with each other, it was tried to reveal the missing aspects that need to be completed in terms of demonstrations for plectrum movements and regional positioning of the right-left hand at the beginner level. The method used in the research was document analysis/analysis and the sources mentioned in this method were examined. In line with the results, examples of etudes for the demonstrations of the plectrum movements used for the beginner level and the regional positioning of the right-left hand were created; the target behaviors in these etudes were identified and shared.

Keywords