AKÇAKOCA SEL FELAKETİ VE TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:06:26.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 287-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akçakoca, 1950’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan kıyı turizmi, doğal ve kültürel çekicilikleri ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren ise kıyı turizmi sezonunun uzun olması ve turizme yapılan yatırımlar sayesinde, Akdeniz Bölgesinin Antalya Bölümü özellikle yabancı turistler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Bu durum Akçakoca’nın yöresel bir turizm beldesi hâline gelmesinde etkili olmuştur. Akçakoca kent merkezinde yapılan bu çalışmanın amacı, 2019 yılında meydana gelen sel felaketinin turizmin sürdürülebilirliğine olan etkilerinin incelenmesidir. Bu kapsamda Akçakoca’da bulunan 16 konaklama tesisi ile yapılandırılmış mülakat yöntemi ile görüşmeler yapılmış ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan mülakatlarda, 2019 yılında yaşanan sel felaketinin, Akçakoca ilçesinin turizmini olumsuz etkilediği ve ciddi hasarlara yol açtığı görülmüştür. Turist sayısındaki azalmaya bağlı olarak büyük ticari kayıplar yaşanmıştır. Akçakoca’da selin etkilerinin fazla olmasında plansızlığın etkili olduğu bu bağlamda şehir planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Akçakoca’da turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi sonucuna da ortaya çıkarmaktadır.

Keywords

Abstract

Akçakoca has attracted local and foreign tourists with its coastal tourism and natural and cultural attractions, which have started to develop since the 1950s. Since the 1990s, thanks to the long coastal tourism season and the investments made in tourism, the Antalya Region of the Mediterranean Region has become more preferred, especially by foreign tourists. This situation has been effective in Akçakoca becoming a local tourism resort. The purpose of this study, conducted in Akçakoca city center, is to examine the effects of the flood disaster that occurred in 2019 on the sustainability of tourism. In this context, interviews were conducted with 16 accommodation facilities in Akçakoca using the structured interview method, and the maximum diversity sampling method was used. In the interviews, it was seen that the flood disaster in 2019 negatively affected the tourism of the Akçakoca district and caused serious damage. Large commercial losses have been experienced due to the decrease in the number of tourists. In this context, where lack of planning is effective in the severe effects of the flood in Akçakoca, the need to reconsider city planning emerges. The sustainability of tourism activities in Akçakoca also results in the development of alternative tourism opportunities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics