BAROK MÜZİK DÖNEMİ ORKESTRA STİLLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-24 16:50:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 192-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl ortalarında gelişen Barok müzik ve Barok orkestra stillerini orkestralar ve orkestra şefleri tarafından doğru anlama, yorumlama ve dönem enstrümanlarının özelliklerinin kavranması, felsefik açıdan Barok müzik döneminin anlaşılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Çağın gerektirdiği şekilde çalma, yorumlama, ve orkestral oluşumların günümüz müziğine gelişi ve yorumlanışı incelenmiştir. Barok müzik döneminde; A. Vivaldi, Corelli, Schütz, Gabrieli, Purcell gibi bestecilerin Avrupa ülkelerinde icraları ve felsefeleri, orkestra uygulama stilleri ele alınmış, ve müzik, felsefe, toplumsal yapılanma ile birlikte değerlendirilmiştir. J. S. Bach’ın Brandenburg konçertoları, A. Vivaldi’nin Four Seasons eserinden Spring bölümünün orkestra stilleri incelenmiştir. Konu ile ilgili makaleler, kitaplar, tezler, internet üzerinde yazılı kaynaklar detaylı bir şekilde araştırılıp incelenmiştir. Bu çalışma, Barok dönemi orkestra stillerini anlama, doğru yorumlama açısından orkestra icracıları ve şeflerine yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the necessity of understanding and interpreting the Baroque music and Baroque orchestral styles, which developed in the late 16th and mid-17th centuries, by orchestras and conductors, and understanding the characteristics of the era’s instruments and the Baroque period from a philosophical point of view was discussed. Playing appropriate to the period’s conventions, interpretation, and the influence of orchestral formations in today's music were examined. In the Baroque music period; The performances and philosophies of composers such as A. Vivaldi, Corelli, Schütz, Gabrieli, Purcell in European countries, and their orchestral practice styles were discussed and evaluated together with music, philosophy and social structures. The orchestral styles of J. S. Bach's Brandenburg concertos and the Spring section from A. Vivaldi's Four Seasons were studied. Articles, books, theses, written sources on the internet have been researched and examined in detail. This study will assist orchestra performers and conductors in understanding and correctly interpreting orchestral styles of the Baroque period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics