IRAK CEZA HUKUKUNDA KABAHATLER

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-23 20:38:47.0
Language : Türkçe
Konu : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Number of pages: 232-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irak Ceza Hukuku'nun temeli, 1918'de çıkarılan Bağdadi Ceza Kanunu ile atıldı. Ancak, bu kanunun eksiklikleri ve uygulanma zorlukları nedeniyle, 1969'da Ceza Kanunu'nu geliştirmek amacıyla yeni bir yasa çıkarıldı. 1969 Ceza Kanunu, Bağdadi'nin hatalarını düzeltmeye yönelik çabaların bir ürünü olarak ortaya çıktı ve hukuki süreçlerin anlaşılabilirliğini artırdı. Ancak, hala hatalar, belirsizlikler ve eksiklikler gibi kabahatlerle karşılaşılmaktadır. Hukuki tasarımlarda daha dikkatli bir yaklaşım benimsemek ve mevcut yasal çerçeveyi iyileştirmek, Irak ceza hukukunun daha etkili ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak için önemlidir.

Keywords

Abstract

The foundation of Iraqi Criminal Law was laid with the enactment of the Baghdadi Penal Code in 1918, under the command of the British Occupation Forces in Iraq. However, due to shortcomings and implementation challenges, a new law was introduced in 1969 with the aim of improving the principles and provisions of the Penal Code. The 1969 Penal Code emerged as a result of efforts to rectify the flaws in the Baghdadi Code, enhancing the comprehensibility of legal processes. Nevertheless, challenges persist, including errors, uncertainties, and deficiencies. Adopting a more meticulous approach in legal designs and improving the existing legal framework are crucial for ensuring a more effective and equitable functioning of Iraqi criminal law. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics