EĞİTİM ALANINDA YAPILAN BİLİŞSEL KOÇLUK ÇALIŞMALARINA YÖNELİK DOKÜMAN İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-17 23:08:04.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 308-319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmada, eğitim alanında gerçekleştirilmiş olan bilişsel koçluk çalışmalarına yönelik bir doküman incelemesi amaçlamıştır. Araştırmada, EBSCO ve Dergipark veritabanlarında bulunan makaleler ile Ulusal Tez Merkezi'nde yer alan tezler incelenmiştir. Çalışmaya 2008-2023 yılları arasında "Eğitim" konusuyla ilgili yapılmış olan araştırmalar dâhil edilmiştir. Tarama aşamasında, anahtar kelimeler olarak "bilişsel koçluk" ve "eğitim" belirlenmiştir. Bu kapsamda, 12 makaleye ve 5 teze erişim sağlanmıştır. Araştırma sonucunda, bilişsel koçluk alanında yapılan çalışmaların sınırlı olduğu ve son yıllarda yapılan çalışmaların azaldığı görülmüştür. Konu ile ilgili olarak bilişsel koçluk çalışmalarının gelişimine yönelik önerilerde bulunulmuş ve bilişsel koçluğun farklı öğrenme ortamlarında (örneğin, online eğitim, karma öğrenme) nasıl etkili olduğuna yönelik araştırmalar yapılabileceği belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The conducted research aimed to conduct a document review on cognitive coaching studies in the field of education. In the study, articles from the EBSCO and Dergipark databases, as well as the theses available in the National Thesis Center, were examined. The research included studies conducted on the subject of "Education" between the years 2008 and 2023. During the screening phase, the keywords "cognitive coaching" and "education" were identified. In this context, access was obtained to 12 articles and 5 theses. The research results indicated that there is a limited number of studies in the field of cognitive coaching, and there has been a decrease in the number of studies conducted in recent years. Recommendations for the development of cognitive coaching studies were provided, emphasizing the potential for research on the effectiveness of cognitive coaching in different learning environments (such as online education, blended learning).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics