4.0 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE AKILLI TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: AKILLI ELDİVEN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 23:50:41.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 62-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lojistik 4.0, donanım odaklı lojistikten yazılım odaklı lojistiğe geçiş dönemidir. Dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan “akıllı” kavramı teknoloji temelli çözümlerin önem kazanmasını sağlamıştır. Akıllı lojistiğin sunduğu özel katma değerli hizmetler, lojistik tedarik zincirini olumlu yönde etkilemekte ve müşterilerin sürekli değişen taleplerine sayısız çözüm üretebilmektedir. Bu çalışma lojistikte akıllı eldiven kullanım alanlarını, faydalarını, avantajlarını, dezavantajlarını ve yerli akıllı eldiven tercihini incelemek amacıyla planlandı. Akıllı eldivenler yeni bir teknoloji ürünü olduğundan bu konudaki yayınlar oldukça sınırlıdır. Ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla yayının olacağı öngörülüyor. Detaylı literatür taraması sonucunda akıllı eldivenlerin lojistik tedarik zincirinin hemen her aşamasında kullanıldığı, hız, kalite ve zaman tasarrufu sağladığı, maliyetleri düşürdüğü, şirketlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırdığı ortaya çıktı. Yeni teknolojilerin en önemli özelliği ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanıp ergonomisi ve kullanım kolaylığıyla vazgeçilmez hale gelmesidir. Türkiye "akıllı eldiven" üretiyor ve geliştirdiği akıllı ürünleri aralarında Almanya, İngiltere, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya'nın da bulunduğu 15 farklı ülkeye ihraç ediyor. MERCEDES-Benz, Renault, TOFAŞ, Bridgestone-Lassa, Carrefoursa gibi pek çok firma bu eldivenleri üretim ve lojistik süreçlerinde kullanıyor. Akıllı eldivenlerin kullanımı gelecekte artacak ve birçok firma bunları lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde kullanacaktır.

 

 

Keywords

Abstract

Logistics 4.0 is the transition period from hardware-oriented logistics to software-oriented logistics. The concept of "smart", which emerged with digital transformation, has made technology-based solutions gain importance. The special value-added services offered by smart logistics positively affect the logistics supply chain and can produce countless solutions to the ever-changing demands of customers. This study was planned to examine the areas of smart glove usage in logistics, their benefits, advantages, disadvantages, and domestic smart glove preference. Since smart gloves are a new technology product, publications on this subject are quite limited. However, it is anticipated that there will be more publications in the future. As a result of a detailed literature review, it has been revealed that smart gloves are used at almost every stage of the logistics supply chain, providing speed, quality, and time savings, reducing costs, and increasing the effectiveness and efficiency of companies. The most important feature of new technologies is that they are adapted in line with needs and become indispensable with their ergonomics and ease of use. Turkey produces "smart gloves" and exports the smart products it develops to 15 different countries, including Germany, England, China, the United Arab Emirates, and Poland. Many companies such as MERCEDES-Benz, Renault, TOFAŞ, Bridgestone-Lassa, and Carrefoursa use these gloves in their production and logistics processes. The use of smart gloves will increase in the future and many companies will use them in the logistics and supply chain processes.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics