ÖLÜM/İVAZSIZ HALLERDE ALINAN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VE GÜNCEL MESELELER IŞIĞINDA ELEKTRONİK BEYAN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 11:04:57.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 143-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Veraset ve intikal vergisi sürekli mükellefiyet gerektirmeyen karşılıksız (ivazsız) intikalleri içermektedir. Vergi kanunlarına göre vefat eden kişinin vergisel yükümlülükleri sona ermemekle birlikte söz konusu yükümlülükler mirası reddetmemiş kanuni mirasçıları tarafından devam etmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar neticesinde gerçekleşen veraset yoluyla intikallerde servet değerlemesi oldukça önemlidir. Gerek Mart 2020 tarihi itibarıyla dünyada gelişen Covid-19 salgını nedeniyle gerekse Şubat 2023 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş ilimizde meydana deprem afeti nedeniyle ölüm olaylarındaki artış veraset ve intikal vergisinin mükellef sayısının da artışına sebep olmuştur. Özellikle deprem afeti nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlar veraset işlemlerini uzaktan tamamlayabilmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca bu konuda internet sayfasında ilan ettiği güncel duyurular ile süreci kolaylaştıracak tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede çalışmada veraset ve intikal vergisi üzerine değerlendirmelere yer verilmiş olup verginin kamu gelirleri içerisindeki payına olumlu etki edebilecek önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Inheritance and gift tax includes unrequited (gratuitous) transfers that do not require permanent liability. According to the tax laws, although the tax liabilities of the deceased do not end, These obligations are continued by the legal heirs who have not rejected the inheritance. Wealth valuation is very important in inheritances that occur as a result of savings due to death. The increase in deaths, both due to the Covid-19 epidemic developing in the world as of March 2020 and the earthquake disaster in our Kahramanmaraş province as of February 2023, has also caused an increase in the number of taxpayers of inheritance and gift tax. Especially citizens who lost their relatives due to earthquake disaster can complete their inheritance procedures remotely. Measures have been taken by the Revenue Administration to facilitate the process with the updated announcements published on its website. In this context, the study included evaluations on inheritance and gift tax and made suggestions that could have a positive impact on the share of tax in public revenues.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics