TEMEL EĞİTİMDE KAYNAKLARIN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 10:23:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 551-575
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, temel eğitimin kullandığı kaynakları çözümlemek ve varolan savurganlık düzeyini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden “görüşme” ile yapılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik çözümlenmesi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın evreni, Denizli ilidir. Örneklemi, Denizli il merkezinden rasgele seçilen 21 gönüllü okul yöneticisi ve öğretmendir. Bunlar, anasınıfı, ilkokul, genel ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında çalışmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, Pansiyonların öğretim yılının başında tam dolu çalıştığı, hatta öğrenciler yer bulanamadığı, yıl içerisinde öğrencilerin kişisel nedenlerle pansiyonlardan ayrılması ile doluluk oranı azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin nitelikli olması, temizlik işlerinin yanısıra tamir işlerini de yapabilmesi, maddi olarak okulun masraflarının azaltması yönünde etkilemektedir. Norm fazlası durumunda bulanan öğretmenlerin bulunduğu ilçe sınırları yerine, il sınırlarında değerlendirilmesi dengeli dağılımda katkı sağlamaktadır. Bölgenin ihtiyacı ve nüfus yoğunluğu dikkate alınmadan planlanan okulların zamanla kapatılmak zorunda kalındığı ve bu okulların nasıl değerlendirilerek sürece nasıl dahil edileceği hakkında görüşlere ulaşılmıştır. Fatih Projesi ile eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için okullara dağıtılan akıllı tahtaların ülkemizin her bölgesine ulaştırılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojik imkanlardan eşit bir şekilde faydalandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the resources used by basic education and to reveal the existing level of extravagance. It was conducted with "interview", one of the qualitative research methods. The data were collected with a semi-structured interview form and analyzed by content analysis. The universe of the study is Denizli province. Its sample is randomly selected 21 volunteer school administrators and teachers from Denizli city center. They work in kindergarten, primary school, general secondary school and imam-hatip secondary schools. Considering the results of the study, it was concluded that the hostels worked fully at the beginning of the academic year, even students could not find a place, and the occupancy rate decreased with the students leaving the hostels for personal reasons during the year. The fact that the staff of the auxiliary services class is qualified, that they are able to do repair work as well as cleaning works, affects the financial costs of the school to be reduced. Rather than the district boundaries of the district where the teachers are found in case of excess of the norm, their evaluation within the provincial boundaries contributes in a balanced distribution. Opinions have been reached about how the planned schools had to be closed in time regardless of the need and population density of the region and how these schools will be evaluated and included in the process. With the Fatih Project, it was concluded that smart boards distributed to schools should be delivered to every region of our country and students and teachers should benefit from technological opportunities equally in order to ensure equal opportunity in education.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics