LEV TOLSTOY - KAÇINILMAZ DEVRİM (ÇEVİRİ)

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 10:19:24.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 601-622
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lev Tolstoy (1828-1910) büyük bir yazar olduğu kadar teoloji, sanat, sosyoloji, eğitim gibi alanlarda da fazlasıyla kafa yormuş bir düşünürdür. Özellikle yaşamının ikinci yarısında geçirdiği aydınlanma ile edebiyattan bir nebze uzaklaşarak, hümanizm, direnmezlik, pasifizm gibi temalara ağırlık vermiştir. Bunda, hiç şüphesiz yaşadığı dönemin çalkantılı atmosferi etkili olmuştur. 1904 Rus-Japon Savaşı, 1905 Rus Devrimi, ülkedeki siyasi baskılar, ekonomik zorluklar, yazarı sosyolojik ve siyasi konularda daha fazla düşünmeye ve inisiyatif almaya sevk etmiştir. Örneğin, 1891 yılında Güney Rusya'yı vuran büyük bir kıtlık ve kuraklığın yaşandığı ve bölgede sadece kolera nedeniyle 500.000 kişinin hayatını kaybettiği dönemde, büyük bir uluslararası bağış ve yardımlaşma organizasyonu yürütür. Bizzat bölgeye giderek bu yardımların düzenlenmesi için bilfiil çalışır; binlerce insanın faydalanacağı aşevleri, sağlık ocakları kurar. Ancak hükümetin bile yetersiz kaldığı böylesine büyük bir insani trajediye yakından tanık olması, kendisinde köklü bir fikir değişikliği yaratır. Zor durumda olan insanların -ki o dönemde Rus halkının büyük çoğunluğunu oluşturur- sadece bağış ve başkalarının yardımlarıyla kurtulamayacağını, daha köklü ve insanlığa yakışır bir düzenin kurulması gerektiğine kanaat getirir. Sosyolojik olduğu kadar, mevcut ekonomik düzenin, halkın bir kesimini -özellikle köylüleri ve işçileri- halkın azgınlığını oluşturan diğer insanların tekeline ve insafına bırakmasına şiddetle karşı çıkar; özel mülkiyet ve fabrikalarda çok düşük ücrete ve zor şartlarda çalışan işçilerin emeğinin sömürülmesine karşı sesini yükseltir. İşte bu saiklerle Tolstoy, daha adil bir dünya düzeni ve umut vaat eden bir gelecek amacıyla çeşitli yazılar kaleme alır. İnancım Neden İbarettir, Tanrı'nın Egemenliği İçimizdedir gibi oldukça önemli kitaplarının yanı sıra, yaşamının son yılında yazdığı ve dolayısıyla 82 yıllık uzun yaşamı boyunca özümsediği dünya görüşünü yansıtan makalesi, Kaçınılmaz Devrim de (H?�?�?�?�?�?�?�ы?� ?�?�р?�?�?�р?�т) Tolstoyculuğu özetleyen son derece önemli bir metindir. Çevirisini yaptığımız bu makalenin, ülkemizde Tolstoy’u ve onun felsefesini tanıtan çalışmalardan biri olacağını umut ediyoruz.

 

Keywords

Abstract

Lev Tolstoy (1828-1910) was a great writer as well as a thinker who thought a lot about theology, art, sociology and education. With the enlightenment he underwent especially in the second half of his life, he moved away from literature to some extent and concentrated on themes such as humanism, non-resistance and pacifism. This was undoubtedly influenced by the turbulent atmosphere of the period he lived in. The 1904 Russo-Japanese War, the 1905 Russian Revolution, political pressures and economic difficulties in the country encouraged the writer to think more about sociological and political issues and to take initiative. For example, in 1891, when a great famine and drought struck Southern Russia and 500,000 people lost their lives in the region due to cholera alone, he organised a large international donation and aid organisation. He personally travelled to the region and worked to organise this aid. He established soup kitchens and health centres for the benefit of thousands of people. However, witnessing such a great humanitarian tragedy, which even the government was unable to respond to, led to a radical change on him. He came to the conclusion that people in distress - who constituted the vast majority of the Russian people at that time - could not be saved only by donations and the help of others, and that a more radical and humane order had to be established. Sociologically as well as sociologically, it is strongly opposed to the current economic order which leaves one section of the people - especially the peasants and workers - at the monopoly and mercy of others, who constitute the rampaging mass of the people; raises his voice against private property and the exploitation of the labour of workers in factories who work for very low wages and in difficult conditions. With these motives in mind, Tolstoy wrote various writings for a more righteous world order and a well-promising future. In addition to his very important books such as What I Believe and The Sovereignty of God is Within Us, his essay The Inevitable Revolution (H?�?�?�?�?�?�?�ы?� ?�?�р?�?�?�р?�т), written in the last year of his life and thus reflecting the worldview he assimilated throughout his long life of 82 years, is an extremely important text summarising Tolstoyanism. We hope that this translated article will be one of the works introducing Tolstoy and his philosophy in our country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics