ER-RİBÂTU’L-MUKADDES ROMANI IŞIĞINDA TEVFÎK EL-HAKÎM’İN KADINA BAKIŞI

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:58:26.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 108-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Mısır edebiyatında Fransız istilasıyla başlayan Batılılaşma süreci hayatın her alanında değişime kapı aralarken toplumla ilişkisi kuvvetlenen edebiyat tanıştığı yeni formlarda hayatın eleştirisine soyunmuş, her yazar kendi yaşam tecrübesi ve fikri dizini çerçevesinde tarihe not düşmüştür. Söz konusu dönemde tartışılan konuların başında gelen “kadının eş seçimi” ve “eğitim hakkı”, gelenek ve normlar arasında kendine alan açmaya çalışırken aile hayatına katkısı oranında olumlanmış ancak kamusal alanda varlığı uzun süre tartışılmaya devam etmiştir. Bu konuda kalem oynatan entelektüellerin başında gelen Tevfîk el-Hakîm 1944 yılında kaleme aldığı er-Ribâtu’l-Mukaddes (Kutsal Bağlar) adlı romanda kadının eş ve annelik rollerine işaret ettmiş, modernitenin ona verdiği zararı konu edinmiştir. Çalışmada Tevfîk el-Hakîm’in kadına bakış açısı söz konusu roman çerçevesinde incelenecek ve yazara bu bakış açısını kazandıran fikri dizin ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

In modern Egyptian literature, the Westernization process that began with the French invasion opened the door to change in all areas of life, while literature, whose relationship with society was strengthened, criticized life in the new forms it encountered, and each writer made a note in history within the framework of his own life experience and intellectual index. Women's right to education, which was one of the most debated issues in the period mentioned, was affirmed in proportion to its contribution to family life while trying to create a space for itself among traditions and norms, but its presence in the public sphere continued to be debated for a long time. Tawfīq al-Hakīm, one of the leading intellectuals who wrote about this issue, pointed to the roles of women as wives and mothers in his 1944 novel al-Ribat al-Muqaddas (Sacred Bond) and focused on the damage caused by modernity. In this study, Tawfīq al-Hakīm's perspective on women will be analyzed within the framework of this novel and the intellectual index that gave the author this perspective will be discussed. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics