İSLAM SERAMİKLERİNDE GÖRÜLEN ÖZEL BİR ÜRETİM TEKNİĞİ: MİNAİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:53:17.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 97-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Minai, İran bölgesinde 12. ve 13. yy. arasında ortaya çıkmış çini ve seramik sanatının en ilginç tekniklerinden biridir. Desen, renk ve konu bakımından minyatüre en yakın teknik olan minai; sıraltı, sıriçi ve sırüstü uygulamalarının karışımıdır. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı tarafından incelenen minaili seramiklerin üretim teknolojisi üzerine farklı görüş ve fikirler ortaya atılmıştır. Ancak kazı çalışmaları sonucu minai tekniği hakkındaki bilimsel analizler ve raporlar, bu tekniğin ayrıntılarını giderek gün yüzüne çıkarmaktadır.  Başlarda bu teknik Ebul Kasım’ın el yazmasında belirttiği gibi sıraltı ve sırüstü uygulamaların karışımı olarak bilinirken, günümüzde yapılan analiz raporları bir sıriçi uygulamanın da varlığını göstermektedir. Bu çalışmada, minaili seramiklerin üretim teknolojisinin netlik kazanmasına katkıda bulunan kaynaklar ve çeşitli araştırmalar incelenmiş, minai teknik ve teknolojisinin uygulanışı ve gelişim süreci ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Minai is accepted as one of the most interesting techniques of tile and ceramic art that emerged in the 12th-13th centuries in the Iranian region. Minai, the closest technique to miniature in terms of pattern, with its color and subject, is a mixture of underglaze, glazed, and overglaze applications. Different views and ideas have been put forward on the production technology of minai ceramics, which many domestic and foreign researchers have examined. Scientific analysis studies on the minai technique are gradually removing the mystery of this technique. While initially the application of this technique was known as a mixture of underglaze and overglaze, as Ebul Kasım stated in his manuscript, today's analysis reports have shown the existence of an underglaze application. In this study, the application and development process of minai ceramics, and its technology have been discussed in line with the sources and various research on the subject that contribute to the clarification of production.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics