JACQUES LİPCHİTZ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-28 21:28:28.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 78-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

                       

 1. yüzyıldan itibaren, Avrupa’da toplumsal, kültürel, ekonomik ve sanatsal olarak büyük değişimler yaşanmış, xx. yüzyılın ilkyarısıyla birlikte var olan modern sanat, tüm devinimi, renkliliği, yaratıldığı ve tartışıldığı bu dönemde, bakış açısı ve biçemi ile çağının ruhunu yaratmıştır. Yüzyılımızın ve Modern Sanat akımlarının başlangıcını oluşturan Kübizm Sanat Akımı, bu dönem heykel sanatı açısından bakıldığında da bu akım ile tanımlanır. Avrupa’da yaşanan zengin refah ve teknik gelişmeler ile başlayan modern sanat hareketleriyle beraber, özellikle I. Dünya Savaşı döneminde ve sonrasında heykel sanatının yönünü değiştirmiştir. Kübizm sanat anlayışı, bu dönemin modern sanat anlayışının sanattaki yansımalarından biri oluşturmuştur. Bu dönem yaşanan modern sanat anlayışı, tüm toplumsal ve kültürel değerlerde yaşamsal bir hal aldığı için çağının ve sonrasının sanatsal geleceğini de şekillendirmiştir. Kübizm sanat akımı, dönemin sanat anlayışını ve biçim dilini anlatmaktadır. XX. yüzyılın başlangıcında, figüratif anlayışla doğayı soyutlayarak, üç boyutlu yapıyı daha sade anlatarak geometrize etmiştir. Aynı zamanda farklı açılardan figürü anlatırken, doğayı parçalayıp ve farlı bir bakış açısı ile birim tekrarı meydana getirmiştir. Böylelikle doğa formsal olarak oldukça sadeleştirilmiştir. XX. yüzyılın başında yaşanmış olan bu modernist bakış açısı, sanata sıra dışı, gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Toplum düzeni ve değerlerinin modernleşmesi ile buna bağıntılı olarak sanat ve tasarımın da anlam ve içeriğinin değişmesi; tüm bu elemanların bir arada dönüşerek değişmesi ve içselleştirilmesi ile sonuçlanarak ve süreklilik sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda eski sanat ve tasarım anlayışlarına özlem ya da değişiklik ihtiyacı ile nostaljik dönüşler olmuş, ancak bu dönüşler genel olarak modern anlayış çerçevesinde gelişmiş; hiçbir zaman xx. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan modernnist değişimin başlangıcına geri gelmemiştir. Form, kütle ve hacim, sadeleştiren bu felsefe karşılıklı olarak etkilenenmiş ve çağımızın genel sanat ve yaratım biçim dilini meydana getirmiştir.

Keywords

Abstract

    

 1. Since the 19th century, great social, cultural, economic and artistic changes have taken place in Europe. Modern art, which existed with the first half of the 20th century, created the spirit of its age with all its movement, colorfulness, perspective and style in this period when it was created and discussed. The Cubism Art Movement, which constitutes the beginning of our century and the Modern Art movements, is also defined by this movement when viewed from the perspective of sculpture art in this period. With the modern art movements that started with the rich prosperity and technical developments in Europe, the direction of sculpture art changed, especially during and after World War I. The Cubism approach to art was one of the reflections of the modern art approach of this period. The understanding of modern art experienced in this period also shaped the artistic future of its era and beyond, as it became vital in all social and cultural values. The Cubism art movement describes the artistic approach and formal language of the period. XX. At the beginning of the century, he abstracted nature with a figurative approach and geometrized the three-dimensional structure by explaining it more simply. At the same time, while explaining the figure from different angles, he fragmented nature and created unit repetition from a different perspective. In this way, nature has been simplified formally. XX. which was experienced at the beginning of the century, enabled extraordinary developments in art this modernist perspective,. With the modernization of social order and values, the meaning and content of art and design change accordingly; By transforming, changing and internalizing all these elements together, continuity is achieved. This philosophy, which simplifies form, mass and volume, was mutually influenced and created the general art and creation style language of our age.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics