ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI. ÖRNEK BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK OLUŞTURMA SÜRECİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 20:42:22.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 224-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma sanatın farklı ifade biçimleri olarak kullanımında Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin potansiyeline ve sanatçıların bu teknolojiyi hangi donanım ve yazılım araçlarıyla kullanabileceğine dair yollara dikkat çekmektedir. Sanatsal ifade biçimlerinde Artırılmış Gerçeklik kullanımının hızla yaygınlaşmasına rağmen hangi uygulamalarla gerçekleşecebileceğine dair sistematizasyondan ve örnek bir uygulama anlatımını içeren çalışmaların eksikliği nedeniyle araştırma diğer çalışmalardan farklılaştırmaktadır. Nitel içerik analizi yönteminden yararlanılan bu araştırmada, sanat alanında Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin kullanılmasının temel nedenleri ve ilgili alanında Artivive platformu ile nasıl bir Artırılmış Gerçeklik deneyimi oluşturulabileceği ele alınmıştır. Artivive uygulamasında teknik beceri ve kaynakların minimum düzeyde tutulmasıyla sanatçılar veya kurumlar bir sergi hazırlayarak ziyaretçileri Artırılmış Gerçeklik deneyimini yaşatabilirler. Artırılmış gerçeklik yazılımlarının sayısı çok fazladır ve her yıl yeni fikirler geliştirilmektedir. Teknoloji daha da yaygınlaştıkça daha da fazla fikir ve uygulama da üretilmeye devam edecektir. Bu nedenle sanatçıların farklı anlatım ve ifade biçimleri geliştirmesinde teknoloji ile etkileşim her zamankinden daha gerekli görülmektedir.

Keywords

Abstract

This research remarks on the potential of Augmented Reality technology in the use of art as different forms of expression and the ways in which artists can use this technology with hardware and software tools. Although the use of Augmented Reality in artistic expression forms is rapidly becoming widespread, this research differs from other studies due to the lack of studies that include systematization and an exemplary application explanation regarding the applications through which it can be implemented. This research, which utilizes qualitative content analysis method, discusses the main reasons for using Augmented Reality technology in the field of art and how an Augmented Reality experience can be created with the Artivive platform in the relevant field. Artists or institutions can create an exhibition and provide visitors with an Augmented Reality experience in the Artivive application while keeping technical skills and resources to a minimum. The number of augmented reality applications is enormous and new ideas are developed every year. As the technology becomes more widespread, even more ideas and applications will continue to be generated. For this reason, technology is seen as more necessary than ever for artists to develop different forms of expression and expression.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics