İŞE ALIM SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEDE YENİ BİR YÖNTEM: OYUNLAŞTIRMA (GAMIFICATION)

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-28 21:36:24.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 590-605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından biri olan işe alımlarda oyunlaştırma kavramını yorumlamayı amaçlamaktadır. İnsan kaynakları alanına ilişkin yazından elde edilen güncel bulgular ile oyunlaştırma sürecine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. İnsan kaynaklarının birçok farklı fonksiyonunda kullanılan oyunlaştırma tekniğinin, kavramsal açıdan tanımlanmasına, güncel olarak organizasyonlarda kullanılan örneklerine ve Sinyal Teorisi ile teorik çerçeve oluşturularak sunulmuştur. Oyunlaştırmanın işe alım aşamasında kullanılmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu çalışmada, organizasyonların neden ve nasıl kullandığına dair açıklama getirmektedir. Ayrıca çalışmada oyunlaştırma uygulamalarını teorik bir çerçevede incelenerek, konuya ilişkin Sinyal Teorisi’nin kullanılması, insan kaynakları süreçlerinden bir olan işe alımlara ilişkin yaklaşımların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to interpret the concept of gamification in recruitment, which is one of the human resources management functions. It presents current findings from the literature on human resources and information about the gamification process. The conceptual definition of the gamification technique used in many different functions of human resources, the examples currently used in organizations and the theoretical framework with signal theory are presented. There are many reasons why gamification is used in the recruitment phase. In this study, it provides an explanation of why and how organizations use it. In addition, the use of signal theory on the subject helps to understand the approaches to recruitment, which is one of the human resources processes, by examining gamification applications in a theoretical framework in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics