AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU KAPSAMINDA CAVEAT EMPTOR DOKTRİNİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:47:55.0
Language : Türkçe
Konu : Medeni Hukuk
Number of pages: 458-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Caveat emptor doktrini, gayrimenkullerin satışları açısından ABD hukukunda büyük önem arz etmiştir. Doktrinin kökeni Roma’ya kadar dayanmaktadır. Ancak ABD hukukuna onaltıncı yüzyıldan itibaren karşımıza çıkmaktadır. Caveat emptor doktrini uyarınca, bir gayrimenkul satın alınırken alıcı dikkatli olmalıdır. Alıcının dikkatli olmaması nedeniyle keşfedemediği zararlardan dolayı satıcının sorumluluğuna gidilemeyecektir. Bu doktrin daha ziyade satıcının lehinedir. Ancak modern gelişmeler ve kentleşmelerin yoğunlaşmasıyla bu doktrin sekteye uğramaya başlamıştır. ABD eyalet mahkemelerinin verdikleri kararlar neticesinde sorumluluk alıcıdan alınarak satıcıya doğru kaydırılmıştır. Ancak doktrinin uygulama alanı tamamen sona ermemiştir. Bazı eyaletlerde halen daha sorumluluğun alıcıda olduğunu kabul eden caveat emptor doktrini uygulanmaktadır. Çalışmada caveat emptor kavramına, ABD hukuku kapsamında tarihçesine ve erozyona uğramasına genel olarak değinilmiştir.

Keywords

Abstract

The caveat emptor doctrine has been of great importance in US law in terms of sales of real estate. The origin of the doctrine dates back to Rome. However, it has appeared in US law since the sixteenth century. Under the doctrine of caveat emptor, the buyer must exercise caution when purchasing a property. The seller will not be held responsible for any damages that the buyer could not discover due to not being careful. This doctrine is rather in favor of the seller. However, with modern developments and intensification of urbanization, this doctrine has begun to be disrupted. As a result of the decisions of the US state courts, the responsibility has been shifted from the buyer to the seller. However, the scope of application of the doctrine has not completely ended. In some states, the doctrine of caveat emptor, which accepts that the responsibility lies with the buyer, is still applied. In the study, the concept of caveat emptor, its history and erosion within the scope of US law are generally mentioned.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics