ÖĞRETMEN KONUŞMALARINA METİNSEL BİR BAKIŞ: MERHABA BEN TÜRKÇE ÖĞRETMENİNİZ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 00:39:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 343-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk ve öğretmen, öğretmen ve aile işbirliği önemlidir. Öğretmenin önce öğrenciyi doğru yönlendirmesi sonra da aileyi evde çocuğun eğitiminde nasıl katılım sağlayacağı konusunda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerin velilere ve öğrencilere hazırladıkları konuşmalarda hangi konulara değindiklerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden durum deseni kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe öğretmenlerin velilere ve öğrencilere hazırladıkları konuşmalarda hangi konulara değindiklerini ortaya koymak amaçlandığından bu desen tercih edilmiştir. Araştırmaya Doğu Anadolu bölgesinde yer alan devlet okullarında görevli 25 Türkçe öğretmeni dâhil edilmiştir. Araştırmanın sonunda Öğretmenlerin hazırlıksız konuşmada öğrencilerle olan iletişimleri sırasında değindikleri konulara bakıldığında öğrenmeyi vurguladıkları, hem öğretmenin sınıfa yaptığı konuşmalarda hem de veli öğretmen iletişiminde çocukların ders başarısı, daha iyi nasıl öğrenecekleri, aldıkları notun öneminin büyük yer tuttuğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini tanıtmaları, kendilerinden örnekler vererek öğrencilerin öğretmenlerini birçok alanda tanımalarının öğretmen-öğrenci ilişkisine katkı sağladığı ve öğretmenlerin veli görüşmelerinde ise en fazla işbirliği üzerinde durulduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Co-operation between child and teacher, teacher and family is important. The teacher should first guide the student correctly and then raise awareness of the family about how to participate in the education of the child at home. The aim of the study is to reveal which topics Turkish teachers address in their speeches prepared for parents and students. In this study, case design from qualitative research method was used. This design was preferred since the aim of the study was to reveal which issues Turkish teachers address in their speeches prepared for parents and students. The study included 25 Turkish teachers working in public schools in the Eastern Anatolia region. At the end of the study, it was observed that the teachers emphasised learning in their impromptu speeches during their communication with the students, and the importance of children's success in the course, how to learn better, and the importance of the grade they received was given a great place both in the teacher's speeches to the class and in the parent-teacher communication. In addition, it is seen that teachers' introducing themselves, giving examples from themselves, and students' getting to know their teachers in many areas contributed to the teacher-student relationship, and cooperation was emphasised the most in the parent-teacher interviews.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics