AYFER TANRIVERDİ VİYOLA METODU III’DE YER ALAN I-IV POZİSYON GEÇİŞLİ ETÜTLERİN SAĞ VE SOL EL TEKNİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 21:50:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 573-589
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ülkemizde viyola eğitimi alanında başlangıç aşamasından ileri seviyelere kadar en çok kullanılan metodlardan biri olan Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu III’ de yer alan I-IV pozisyon geçişli 12 etüdü, sağ ve sol el teknikleri bakımından analiz etmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden genel tarama modelinde, durum tespitine dayalı betimsel bir desen kullanılmıştır. İlk olarak metodta yer alan I-IV pozisyon geçişli 12 etüt seçilerek künyeleri belirtilmiş,  ardından etütlerin sağ ve sol el teknikleri incelenerek elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda; I-IV pozisyon geçişli etütlerde sağ el tekniği olarak en çok tercih edilen tekniğin legato tekniği olduğu, en az tercih edilen tekniğin ise staccato tekniği olduğu görülmüştür. Yanı sıra sol el teknikleri olarak ise en sık tercih edilen tekniklerin, akor çalma ve çift ses çalma teknikleri, en az tercih edilen tekniğin ise tremolo tekniği olduğu görülmektedir. Bu çalışmadan hareketle, aynı metodun diğer etütleri için ve diğer başka çalgı metodları için de benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study analyses I- IV position transitive 12 etudes that rank among Viola Method III of Ayfer Tanriverdi which is one of the most commonly used methods from the beginning to the advanced levels in viola education in our country in terms of right and left hand techniques. At the research, a situation based descriptive pattern has been used which belongs to the general scanning model that is one of the qualitative research method. First of all, the marking tags of I-IV position transitive 12 etudes which fall within the method have been specified by being selected and then the data have been submitted as tables by examining the right and left hand techniques of the etudes. At the end of the research, it is seen that it is the legato technique which is the most preferred as being the right hand technique and it is the staccato technique which is the least preferred. Besides, it is seen that the most frequent preferred techniques at the etudes are seen as chord playing and dual- sound playing techniques, it is seen that the least preferred technique is tremolo technique. From this point of view, it is recommended to carry out the similar studies both for the other etudes of the same method and the other instrument methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics