VİYOLONSELDE PUS PARMAĞININ ORTAYA ÇIKIŞI, İŞLEVİ VE KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-28 21:31:06.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 189-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Bu makalede; viyolonsel icrasında sol elde oldukça önemli ve bir o kadar da zor olan bölgelerden biri olan pus bölgesi anlatılacaktır. Daha geniş kapsamlı olarak değinmek gerekirse pus pozisyonunun ortaya çıkışı, çıkış sebepleri, icracının hangi aşamalarda bu pozisyona ihtiyaç duyduğu anlatılacaktır. Eserlerinde pus pozisyonu yer alan besteciler, eserleri üzerinden çalışma teknikleri ile beraber anlatılacak ve alternatif çalışma yöntemleri gösterilecektir. Bu eserler viyolonselci olan bestecilerin yazdığı eserler ve olmayan bestecilerin yazdığı olarak 2 ayrı dalda incelenecektir ve karşılaştırma yapılacaktır. Viyolonselin fiziksel gelişimiyle paralel olarak pus pozisyonunun ortaya çıkışı ve eserler üzerindeki kullanımı incelenecektir. Hem öğrenciler hem de icracılar için oldukça önemli ve zor olan bu bölge daima çalıcıların korkulu rüyası olmuştur. Bu nedenle bu alanda yapılacak bu tür aydınlatıcı nitelikte olan çalışmalar hem icracılara hem de öğrencilere ışık tutacaktır. Pus pozisyonu; Viyolonsel icrası ve eğitiminde, eli sabitleme ve aynı zamanda tuşe üzerindeki diğer 4 parmak için bir dayanak noktası olan başparmağın, 4. Pozisyondan itibaren sonraki pozisyonlarda yer alan sesleri çalabilmek için tuşenin arkasından tuşenin üstüne tellerin üzerine gelmesi sonucu çalmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir sol el çalma tekniğidir.  Viyolonselde temiz bir entonasyon bir icracının en başta dikkat etmesi gereken önemli unsurlardandır. Enstrüman üzerinde etkileyici ve nitelikli çalmak sesleri doğru ve net basmaktan geçmektedir. Bu nedenle entonasyonu oluşturan unsurlar icracılar tarafından dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır. Dikkat edilecek temel unsurların en başında sol eli tuşe üzerinde doğru konumlandırmak gelir. Parmakları tuşe üzerinde yuvarlak ve parmak uçlarından olmak koşuluyla doğal bir pozisyonda tutmak gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this article; The thumb area, which is very important and one of the most difficult in cello performance, will be explained. To be more comprehensive, the emergence of the haze position, the reasons for its emergence, and in what stages the performer needs this position will be explained. Composers whose works include the thumb position will be explained through their works, along with their working techniques, and alternative working methods will be shown. These works will be examined and compared in two separate branches: works written by composers who are cellists and those written by composers who are not. In parallel with the physical development of the cello, the emergence of the thumb position and its use in works will be examined. This region, which is very important and difficult for both students and performers, has always been a nightmare for players. For this reason, such enlightening studies in this field will shed light on both performers and students. Thumb position; It is a left-hand playing technique used in cello performance and training to stabilize the hand and to facilitate playing by placing the thumb, which is a fulcrum for the other 4 fingers on the fingerboard, on the strings from behind the fingerboard to the top of the fingerboard in order to play the sounds in the following positions starting from the 4th position. The clean intonation in the cello is one of the most important elements to be considered in the performance. Impressive and qualified playing sounds on the instrument pass through accurate and clear printing. For this reason, the elements that make up the intonation should be handled carefully by the performers. The first of the basic elements to be considered is to position the left hand correctly on the touch. It is necessary to keep the fingers in a natural position on the fingerboard, provided that they are rounded and from the fingertips.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics