EMPRESYONİST BESTECİLERDEN CLAUDE DEBUSSY VE MAURICE RAVEL’İN PİYANO ESERLERİNDEKİ TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRMASI VE İCRACILARA YÖNELİK ÖNERİLER

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-23 09:12:44.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 142-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Empresyonist Fransız bestecilerinden Claude Achilles Debussy ve Maurice Ravel’in piyano eserlerindeki teknik ve melodik farklılıkların belirginlikleri, bu iki bestecinin eserlerini seslendirecek kişiler içinde müzikal yaklaşım yönünden zorlukları beraberinde getirmektedir. Aynı akımın bestecileri olmalarına karşın Debussy’nin ve Ravel’in müzikal perspektifleri arasında bestecilik yönünden yazım teknikleri başta olmak üzere piyanistlik açısından da çalma tekniği, kontrastsal yaklaşımlar ve benzeri birtakım farklılıkları içerisinde bulundurmaktadır. Hazırlanan bu çalışma içerisinde öncelikle bestecilerin her birinin piyano eserleri içerisindeki teknik ve karakteristik yaklaşımlarına değinilmiş, ardından da her iki bestecinin eserleri arasından seçilmiş farklı piyano eserleri üzerinde teknik karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında Claude Debussy’nin piyano eserlerindeki teknikler ve müzikalite üzerine yapılan araştırmalar aktarılmıştır. Dönemindeki armoni yapısına karşın kendisinin disonanslar içeren ve geniş akorlara sahip armonik yapısı kaynaklı teknik ve algısal farklılıkları üzerine bilgiler derlenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise Maurice Ravel’in piyano eserlerindeki hem empresyonist hem de kendinden önceki bestecilerin bırakmış olduğu geleneksel ve belirgin hatlı yazım tekniğini miras almış olduğundan söz edilmiş, bu bilgiler doğrultusunda bestecinin piyano eserlerinden seçilen farklı eserler üzerindeki teknik yaklaşımı incelenmiştir. Son olarak da her iki bestecinin çok tanınan iki eseri seçilerek aralarında hem teknik, hem perspektifsel hem de müzikal bakış açıları üzerine karşılaştırmaların sonucunda eserleri seslendirecek olan kişilere öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The distinctiveness of the technical and melodic differences in the piano works of Claude Achilles Debussy and Maurice Ravel, who are among the Impressionist French composers, bring along difficulties in terms of musical approach for those who will sing the works of these two composers. Despite being the composers of the same movement, Debussy's and Ravel's musical perspectives include some differences in terms of writing techniques, playing technique, contrastive approaches and similar in terms of pianism. In this study, first of all, the technical and characteristic approaches of each of the composers in piano works were mentioned, and then technical comparisons were made on different piano works selected from among the works of both composers. In the first part of the study, researches on the techniques and musicality in Claude Debussy's piano works are presented. Information on the technical and perceptual differences due to his harmonic structure with dissonances and wide chords, despite the harmony structure of his period, has been compiled. In the second part of the study, it is mentioned that Maurice Ravel inherited the traditional and distinctive calligraphy technique left by both impressionist and predecessor composers in his piano works, and in line with this information, the composer's technical approach to different works selected from piano works was examined. Finally, two well-known works by both composers were selected and suggestions were presented to those who will perform the works as a result of comparisons between them on both technical, perspective and musical perspectives.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics