MALİYE DERGİSİ’NİN HARİTALAMA METODU İLE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 2005-2022 DÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:11:27.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 110-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Maliye Dergisi'nin 2005-2022 yılları arasındaki yayınlarına bibliyometrik ve içerik analizi yapmayı amaçlamaktadır. Web of Science veri tabanlarından “Maliye Dergisi” sorgusu ile elde edilen 523 yayın WosViever aracılığı ile analiz edilmiştir (Haritalama Metodu). Analiz sonuçları, dergide yayınlanan makalelerin genel olarak artış trendinde olduğunu ve ekonomik büyüme, Türkiye ve maliye politikası anahtar kelimelerinin sıkça kullanıldığını göstermektedir. Dergi, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu araştırmacıları tarafından da ilgi görmektedir. Çalışmanın içerik analizi kısmında ise; ülke, yazar, kurum ve konu açısından; birlikte yazarlık açısından, anahtar kelimelerin birlikteliği açısından; yayınlara ilişkin atıf ve kaynakçaların birlikteliği açısından önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to conduct bibliometric and content analyses on the publications of Maliye Dergisi between 2005 and 2022. A total of 523 publications were obtained through the "Maliye Dergisi" query in the Web of Science database and analyzed using the WosViewer tool (Mapping Method). The analysis results show that the articles published in the journal are generally on an increasing trend, and that the keywords of economic growth, Turkey, and fiscal policy are frequently used. The journal is also of interest to researchers in Europe, the Far East, and the Middle East. The content analysis section of the study yielded significant results in terms of country, author, institution, and subject; co-authorship, keyword co-occurrence, and citation and reference co-occurrence in the publications were also analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics