ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLERİN TANILAMA SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 20:41:31.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 480-493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir öğrenci de özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olup olmadığının tespit edilmesi eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecini gerektirir.  Öğrenme güçlüğünün örtülü özelliklerinden dolayı, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanımlanması veya teşhis edilmesi uzun zamandır zor bir konu olmuştur. ÖÖG tanı prosedürü genellikle bazı standart testlerin veya kontrol listesi puanlarının yorumlanmasını ve bunların istatistiksel yöntemden türetilen normlarla karşılaştırılmasını içerir. Tanımlama sürecinde tek bir disiplin ile karar verilmesi mümkün değildir. Bunun yerine disiplinler arası uzman bir ekibin görev alması gerekmektedir. Öğrenme güçlüğü tanısını vermede Tutarsızlık Modeli ve Müdahaleye Tepki Modeli önemli bir ölçüttür. Bu modeller Özel eğitimi önleyici bir çalışmadır ve erken tarama ile akademik alanda zorlukları olan çocuklara erken müdahalede bulunmayı sağlar. Bu çalışmada ortaya konulan ilgili literatür, ÖÖG olan öğrencileri tanılamak için geçirilen süreci bütünüyle göstermesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Determining whether a student has a special learning disability (SLD) requires an educational diagnosis and evaluation process. Because of the implicit nature of learning disabilities, identifying or diagnosing students with learning disabilities has long been a difficult issue. The diagnostic procedure for SLD usually involves interpreting some standardized test or checklist scores and comparing them to norms derived from the statistical method. It is not possible to make a decision with a single discipline in the identification process. Instead, an interdisciplinary team of experts should be involved. Inconsistency Model and Intervention Response Model are important criteria in making the diagnosis of learning disability. These models are a preventive study of special education and provide early screening and early intervention for children with academic difficulties. The relevant literature presented in this study is important in that it fully demonstrates the process of diagnosing students with SLD.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics