FRANZ MARC’IN FÜTÜRİST RESİMLERİNDEKİ RENK VE BİÇİM ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 23:22:23.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 253-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Franz Marc’ın fütürist resimlerinde renk ve biçim anlayışını incelemektir. Marc’ın çoğunlukla kübik ve hayvan formları içeren sekiz çalışması, biçim ve onun simgesel renk anlayışına göre eser analizi yöntemi ile incelenmiş; çalışma literatür tarama ile tamamlanmıştır. Araştırma, Franz Marc’ın, “Maymun Frizi”, “Sarı İnek”, “Şelâle”, “Yağmurda” , “Büyüleyici Değirmen”, “Hayvanların Kaderi”, “Mavi Atlar Kulesi”, “Dövüş Formları” isimli sekiz çalışması ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda Franz Marc’ın fütürist hareketi belirleyen; doğaya ait hareketler; şelale, nehir, yağmur, soyut form hareketleri, yatay dikey çizgisellik, insan, hayvan hareketleri tespit edilmiş; sembolik renk analizine göre de ağırlıkta olarak kırmızı ve mavi tonları ile yaşam ve güç arasındaki mücadeleye vurgu yapılmış, daha az ağırlıkta sarı ve tonlarının ile de hayattaki dişil enerji ortaya konmuştur. Bu doğrultuda yaşamın dualite içinde mücadele ile dinamik bir yapıda seyrettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research; To examine the mentality of color and form in Franz Marc's futuristic paintings. Eight of Marc's works, mostly containing cubic and animal forms, were analyzed according to his understanding of form and its symbolic color, with art analysis method; The study was completed with a literature review. The research is limited to Franz Marc's eight works named “Monkey Frieze”, “Yellow Cow”, “Waterfall”, “In the Rain”, “Charming Mill”, “Fate of Animals”, “Tower of Blue Horses”, “Fighting Forms” . As a result of the research, Franz Marc's futurist movements; natural movements; waterfall, river, rain, abstract form movements, horizontal vertical linearity, human and animal movements were determined; According to the symbolic color analysis, the struggle between life and power was emphasized with red and blue tones, and the feminine energy in life was revealed with less weight yellow and tones. In this direction, it has been concluded that life proceeds in a dynamic structure with struggle in duality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics