İNTERNET VE SOSYAL MEDYA’NIN GÜNÜMÜZ SANATINA ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 22:16:03.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 326-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital teknolojiler, yeni bir sanat biçimi doğurmanın yanında sanatın evrenselleşmesini de sağlamış, internet ve sosyal medya platformları sayesinde tüm dünyanın birbiriyle iletişim kurması kolaylaşmıştır. Hızla gelişen teknolojilere yalnızca sanatçılar değil sanat kurumları da uyum sağlamak durumunda kalmış, uyum sağlandıkça kullanım daha da artmıştır. İnternet ve sosyal medya sanatın oluşturulmasından sergilenmesine ve alışverişine kadar her alanını etkilemiş, sanatçıların yaratım süreçlerini etkilemenin yanında kendi kendilerini sergileyebilme olanağı sağlamış, sanat dünyasında köklü değişiklikler yaşanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu makalede internet ve sosyal medya platformlarının sanatın icrasına, sanat kurumlarına ve sanatçılara etkileri tartışılmış, öncelikle internet ve sosyal medya platformlarının sanatın sergilenmesine etkileri, ardından sanatçıların sanat yaratım süreçlerine etkileri üzerine bilgiler verilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In addition to creating a new art form, digital technologies have ensured the universalization of art, and the internet and social media platforms have made it easier for the whole world to communicate with each other. Both artists and art institutions had to adapt to the rapidly developing technologies, and as the adaptation was achieved the usage has increased. The Internet and social media platforms have affected every field of art from the creation to its exhibition and art trade, and besides influencing the creation processes of artists, internet and social media platforms have provided the opportunity to the artist to exhibit themselves, and have made the radical changes in the art world necessary. In this article, the effects of internet and social media platforms on art institutions, artist and the creation of art have discussed. First, the effects of internet and social media platforms on the exhibition of art and then the effects of the artists on the art creation processes are given.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics