DİJİTAL ÇAĞIN SANAT EĞİTİMİNDEKİ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-18 17:25:18.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 50-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel sanat eğitimi yöntemlerinin karşılaştığı zorluklar ve dijital çağda sunulan yenilikçi çözüm önerileri konusundaki bu makale, sanat eğitiminin mevcut durumunu ele almakta ve öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla geliştirememesine ve eğitim verimliliğinin azalabileceği endişesine odaklanmaktadır. Teknolojik ilerlemelerin, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve diğer dijital araçların öğrencilere benzersiz bir sanat eğitimi deneyimi sunma ve bu alana erişimi kolaylaştırma potansiyelini taşıdığı vurgulanmaktadır. Aynı zamanda geleneksel sanat eğitiminin karşılaştığı engellerin üstesinden gelmek için dijital yeniliklerin sanat eğitimine nasıl entegre edilebileceğine dikkat çekmektedir. Dijital teknolojilerin öğrencilerde yaratıcılığı körükleme, farklı sanatsal disiplinlerle tanıştırma ve daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sunduğuna, eğitmenlere daha fazla esneklik tanıdığına işaret edilmektedir. Bu makalede, dijital araçların sanat eğitiminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği, dijitalleşmenin öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına nasıl adapte edilebileceği ve sanat eğitiminde teknolojinin rolünün ne şekilde ele alınabileceği konularına da odaklanılmaktadır. Ayrıca, dijital teknolojinin eğitimdeki artıları ve eksileri detaylı bir şekilde tartışılmakta ve öğrencilerin sanat eğitimine daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve sanat eğitiminin etkinliğini artırabilmek adına dijital araçların ve yöntemlerin kullanımının önemine vurgu yapılmaktadır. Sonuç olarak bu araştırma sanat eğitimi ile teknoloji arasındaki etkileşimi değerlendirmektedir.

Keywords

Abstract

This article addresses the current state of art education, focusing on the challenges faced by traditional art education methods and presenting innovative solutions offered by the digital age. It emphasizes concerns about students not being able to fully develop their potentials and the potential decrease in educational efficiency. The article highlights how technological advancements have the potential to provide students with a unique art education experience through virtual reality, augmented reality, and other digital tools, making access to this field more accessible. Simultaneously, it draws attention to how digital innovations can be integrated into art education to overcome the obstacles faced by traditional art education. The article indicates that digital technologies foster creativity in students, introduce them to different artistic disciplines, and enable reaching broader audiences. It also suggests that digital tools provide educators with more flexibility. In this article, effective utilization of digital tools in art education is explored, along with how digitization can be adapted to students' individual learning differences and how technology's role in art education can be addressed. Additionally, the pros and cons of digital technology in education are discussed in detail, underlining the importance of using digital tools and methods to enable students to respond more effectively to art education, thus enhancing its effectiveness. As a result, this research evaluates the interaction between art education and technology.         

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics