ZAMANSIZ BİR TASARIM DİLİ OLARAK MODERNİZM: BRAUN, APPLE VE XIAOMI ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 37-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modernizm, post-modernizm tartışması ya da çelişkisi son yüzyılda sanat ve tasarım tarihi literatürünün en çok tartışılan konularından bir tanesi olmuştur. On dokuzuncu yüzyıl sonu ile yirminci yüzyıl başında ortaya çıkan modernist sanat ve tasarım anlayışı, özellikle Bauhaus Okulu ile daha da kurumsallaşmış ve uzun yıllar sanat ve tasarımda temel görsel dil olarak yerini korumuştur. 1970’li yıllardan itibaren modernist anlayışa tepki olarak doğan post-modernist görsel dil karşımıza çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde 1970’li yıllardan itibaren yavaş yavaş tüm sanat ve tasarım alanlarını etkisi altına alan post-modernizm yirmi birinci yüzyılın hâkim sanat ve tasarım dili olarak görülmektedir. Ancak bu çalışma, özellikle ürün tasarımı alanında modernist tasarım anlayışının halen devam ettiği hipotezi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda araştırma için Braun, Apple ve Xiaomi markalarına ait dörder adet ürün (toplam 12 tasarım) örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen ürünlerin en eskisi 1958, en yenisi ise 2022 yılında tasarlanıp satışa sunulmuşlardır. Araştırmada eser analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, malzeme, renk, biçim, süsleme/dekorasyon ve yenilikçilik/inovasyon başlıklarında, tarihin farklı dönemlerine ait olan bu ürünlerin tasarım dillerinin birbirlerine benzer olduğu görülmüştür. Her üç markaya ait olan ürünlerin çoğunlukla modernist tasarım anlayışına daha uygun olarak tasarlandığı ve modernizmin etkilerinin ürün tasarımı alanında hala güçlü şekilde devam ettiği net olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

The debate or contradiction between modernism and post-modernism has been one of the most controversial themes in the literature of art and design history over the past century. The modernist conception of art and design arising in the late 19th and early 20th centuries underwent a process of institutionalization, notably exemplified by the Bauhaus School, and subsequently entrenched itself as the fundamental visual lexicon within the realms of art and design for many years. From the 1970s onwards, the visual language of post-modernism emerged as a counterpoint to the tenets of modernist ideology. The literature review suggests that post-modernism, with its gradual influence on all fields of art and design since the 1970s, is still perceived as the prevailing art and design language of the 21st century. However, this study was based on the hypothesis that the modernist design approach is still prevalent, especially in product design. In this context, a total of 12 products from three brands were analyzed: Braun, Apple, and Xiaomi. Four products were selected from each brand, with the earliest being designed in 1958 and the newest being designed in 2022. The artifact analysis revealed that the design languages of these products, despite having been produced in different periods of time, were similar to each other in terms of material, color, form, decoration and innovation. The findings revealed that the design philosophies underpinning the products of all three brands largely align with the precepts of the modernist approach, suggesting that modernism continues to be a significant influence within the domain of product design. 

Keywords