ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ YAŞAM MEKANLARININ FİLM ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: ‘’AYSEL BATAKLI DAMIN KIZI’’

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 211-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı hayatları, kişilikleri, yaşam şekillerini perdeye yansıtarak insanlara çeşitli bakış açıları sunan sinema sektörü günümüzde önemli sanat dallarından biridir. Sanat dalı olmasının yanı sıra gelişimi içerisinde birçok bilim dalları ile işbirlikçi bir çalışma alanı olma özelliğini göstermektedir. Sinema sanatının yakından ilişkili olduğu bilim dalları arasında mimarlık ve iç mimarlık da bulunmaktadır. Kurgulanan hikâyenin seyirciye gerçekçi bir şekilde aktarımını sağlamak için bu iş birlik çok önemlidir. Sekizinci sanat olarak adlandırılan sinema teknolojik gelişmeleri bünyesinde toparlayıp iyi şekilde yansıtan alanlar arasındadır. Sinema sektörünün gelişimi yakın geçmişten günümüze kadar devam etmektedir. Bu sanat dalı ilk olarak Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkıp gelişme göstermiştir. Avrupa ve Amerika’da çekilen filmler dünyanın farklı yerlerinde halkla buluşmuştur. Ülkemizde ise Osmanlı’nın son dönemlerinde halkla buluşmuş, ardından kendi filmlerimiz çekilmiştir. Çalışma kapsamında da Erken Cumhuriyet döneminde çekilmiş olan ve filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un gerçekleştirildiği ‘’Aysel Bataklı Damın Kızı’’ filmi seçilmiştir. Erken Cumhuriyet dönemi kapsamında ilk kırsal yaşamın anlatıldığı film olması ve günümüzde orijinal haline erişilebilmesi gibi sebeplerle çalışmaya konu olan filmde karakterlerin yaşam alanları ile ilgili değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde köy yaşamında var olan konutlar hakkında sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The cinema industry, which presents various perspectives on different lives, personalities, and lifestyles on the screen, has become one of the significant forms of art in today's world. In addition to being an art form, it demonstrates a collaborative field with numerous scientific disciplines throughout its development. Among the scientific fields closely related to the art of cinema, architecture and interior design are also included. This collaboration is crucial to conveying the constructed story realistically to the audience. Cinema, referred to as the eighth art, is among the domains that encapsulate technological advancements and reflect them effectively. The development of the cinema industry has continued from the recent past to the present day. This art form initially emerged and evolved in Europe and America. Films produced in Europe and America have reached audiences in various parts of the world. In our country, it initially met the public during the final years of the Ottoman Empire, followed by the production of our own films. Within the scope of this study, the film "Aysel Bataklı Damın Kızı’’ which was produced during the Early Republican Era and written and directed by Muhsin Ertuğrul, has been selected. This film has been chosen due to its portrayal of early rural life within the context of the Early Republican Era and its accessibility in its original form to this day. In the film under consideration, evaluations have been conducted concerning the characters' living spaces. As a result of the conducted evaluations, conclusions have been reached regarding the residential structures present in village life.

Keywords