TÜRK VEGAN TURİST PROFİLİNİN BELİRLENMESİ; TATİLLERDE NE KADAR VEGANLAR?

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:37:43.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 199-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma Türkiye için nispeten yeni bir pazar olan vegan turist profilinin belirlenmesi ve turistik işletme ve tip tercihlerinin ortaya koyulması amacıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda 20 Türk veganla bir ön görüşme gerçekleştirilerek bir sonraki adımda sunulacak seçenekler belirlenmiş ve sonrasında 365 Türk vegana demografik verileri, turistik işletme tercihleri, tatil tipi tercihleri, işletmelerde dikkat ettikleri vegan unsurlar üzerine sorular yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında ortaya çıkan ne önemli konulardan biri veganlara yönelik içerik aramasına izin verebilecek veya birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayabilecek bir platform olmamasıdır. Bunun dışında veganların hayvan eziyetine maruz kalmadıkları müddetçe vegan alternatifleri genel itibariyle yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The research has been handled in order to determine the vegan tourist profile, which is a relatively new market for Turkey, and to reveal the touristic business and type preferences. In this context, a pre-interview was held with 20 Turkish vegans, and the options to be presented in the next step were determined, and then questions were asked to 365 other Turkish vegans about to get the demographic data, and the data related to tourist business preferences, holiday type preferences, and the vegan elements they pay attention to in businesses. One of the most important issues that emerged within the scope of the research is that there is no platform that can allow vegans to search for content or enable them to exchange information with each other. Apart from this, it has been revealed that as long as vegans are not exposed to animal cruelty, they generally see vegan alternatives as sufficient.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics