THOMAS OWEN’IN FANTASTİK HİKAYELERİNDEKİ TEMEL İZLEKLER

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:40:36.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 463-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıl Belçika fantastik edebiyatının önemli isimlerinden olan Thomas Owen (1910-2002), kendine özgü biçemiyle tanınan bir yazardır. Öykülerini, düşsel olay örgüsü ve düşsel karakterler ile buluşturarak gerçek uzamlar çerçevesinde anlatır. Anlatıları yalnızca korkutmak değil; insanı insanla yüzleştirerek bir içsel yolculuğa çıkarmak (korkuları, sakladıkları, hatırlamak istemedikleri) ve bunu yaparken de bir mesaj vermek, endişe ve tekinsizlik (Unheimlich) duygusunu anlatının her bölümünde canlı tutmak, dolayısıyla merakı ön plana çıkarmak amaçlarını gütmektedir.Yazarın fantastik türe sunduğu katkılar bağlamında dikkat çeken bir diğer unsur da, özellikle kendi çağdaşlarında kadar ikinci planda kalan kadın karakterleri ana karakterler kadar etkinleştirerek birer anlatı izleğine dönüştürmesidir. Owen’da, kadınlar birer izlek olarak ele alınırlar ve anlatıların olay örgüsünde önemli işlevler üstlenirler, dolayısıyla fantastik edebiyatta bir mihenk taşı haline gelirler. Çalışmada, Owen’ın fantastik evreninde hangi izleklerin sıklıkta yer aldığı, bu izleklerin nasıl işlendiği ve okuyucu üzerindeki etkilerinin hangi boyutta olduğu sorularına cevap aranmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı fantastik edebiyatın temel özelliklerinden yola çıkarak Thomas Owen'ın öykülerinde göze çarpan fantastik unsurları anlatıların konuları ve izlekleri bağlamında değerlendirmektir. Çalışmada, yazarın kendi belirlediği anlatılarının bir araya getirildiği Olağanüstü Şeylerin Kara Kitabı: Thomas Owen’ın Tuhaf ve Fantastik Hikayeleri adlı öykü derlemesi odağında, Owen’in fantastik öykülerinde gözlemlenen kadın, erotizm, ölüm, ölümcül aşk, hayalet gibi başat izlekler ele alınacaktır. Bu izlekler edebi analiz yöntemi ile incelenecek, kapsamlı bir literatür taraması yapılacak ve elde edilen bulgular Owen’ın fantastik edebiyat anlayışına göre sentezlenecektir. Çalışmada yer alan anlatılar; Amanda, neden?, Ayna, Gölgelere Merhamet Edin, Motel Partisi, Şatoda Bir Gece ve Yağmurun Kızı’dır. 

Keywords

Abstract

Thomas Owen (1910-2002), who was one of the prominent figures in 20th century Belgian fantasy literature, is known for his unique style. He combines imaginary events and fictional characters within real settings in his stories. His stories are not solely focused on creating fear; they also embark on an internal journey by confronting individuals with themselves (their fears, hidden secrets, suppressed memories) while communicating a message. Owen skillfully maintains a sense of unease and suspense in each part of the narrative, thus emphasizing curiosity. Another notable contribution of the author to the genre is the active role of female characters, which often took a backseat in the works of his contemporaries, but in Owen's stories, they become as significant as the main characters, evolving into story themes. Women are explored as a central theme in Owen's works and they exert control over the course of the stories, thereby becoming a milestone in fantasy literature. The aim of this study is to discuss the elements of fantasy in Thomas Owen's stories, evaluating them within the context of the subjects and themes of the stories. The primary of this study is the anthology titled The Black Book of Extraordinary Things: Thomas Owen's Strange and Fantastic Stories which brings together the author's selected narratives. The narratives in this work are Amanda, why?, Mirror, Have Mercy on the Shadows, Motel Party, Night at the Castle, and Daughter of the Rain. At the beginning of the themes observed in the narratives; woman, eroticism, death, deadly love, ghost. These themes will be examined with the literary analysis method, a comprehensive literature review will be made and the findings will be synthesized according to Owen's understanding of fantastic literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics