2-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN KARALAMA DÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 22:01:41.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 152-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün hızlı değişen rekabetçi dünyasında sanat ve yaratıcılığın önemi hızla artmaktadır. Özellikle çocukların keşfetme, hayal kurma ve kendilerini ifade etme gibi becerileri erken yaşlarda geliştirmesi, geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynar. Bu, çocukların sadece akademik başarıya odaklanmalarını değil, aynı zamanda özgüvenlerini artırır, problem çözme becerilerini geliştirir ve duygusal zekâlarını güçlendirir. Bu nedenle, çocukların eğitiminde yaratıcılığı ve sanatı desteklemek, toplumun geleceğini inşa etmek açısından büyük önem taşır. Karalama aşaması, çocukların sanatsal ve bilişsel gelişiminde kritik bir dönemdir. Bu aşama genellikle 2 ila 4 yaşları arasında gözlemlenen ve çocukların kağıt üzerinde rastgele çizgiler yaparak keşif yaptığı bir süreci içerir. Karalama, çocukların el-göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve mekânsal farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda yaratıcılıklarını ortaya çıkarır ve özgüvenlerini artırır. Bu makalede, çocukların karalama dönemi sürecindeki gelişimlerini ve bu sürecin önemini ele alacağız. İlk olarak, karalama döneminin tipik özelliklerini ve çocukların bu dönemde nasıl çizimler yaptıklarını, ardından, çocukların karalamalarının onların gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu, son olarak, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların karalamalarını desteklemek için neler yapabileceği üzerinde duracağız. 

Keywords

Abstract

In today's rapidly changing competitive world, the importance of art and creativity is increasing rapidly. In particular, children's development of skills such as exploration, imagination and self-expression at an early age plays a critical role in shaping their future. This not only helps children focus on academic success, but also boosts their self-confidence, improves their problem-solving skills, and strengthens their emotional intelligence. Therefore, supporting creativity and art in children's education is of great importance in terms of building the future of society. The scribbling stage is a critical period in children's artistic and cognitive development. This stage includes a process usually observed between the ages of 2 and 4, where children explore by making random lines on paper. Doodling helps children develop hand-eye coordination, fine motor skills and spatial awareness. It also reveals their creativity and increases their self-confidence. In this article, we will discuss the development of children during the scratching period and the importance of this process. First, we will focus on the typical features of the doodle period and how children draw during this period, then how children's doodles contribute to their development, and finally, what parents and educators can do to support children's doodles. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics