DİJİTAL ORTAM PAYLAŞIMLARINDA GÖRSEL-DİL-ÖĞRETİM ÜÇGENİNDE REFERANS SAPMASI SORUNSALI

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:33:41.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 141-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı, dijital platformlarda yer alan Almanca öğretimi ile ilgili paylaşımlarda yabancı dil Almancaya dair yanlış kodlamalara neden olabilecek referans sapmalarına dikkat çekmektir. Bu süreçte özellikle görsel materyal tasarımında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar üzerinde durulmuştur. Analize tabi tutulan materyaldeki bu ayrıntılar hem elde edilen bulguların sınıflandırılmasına, hem de referans sapmalarının nereden kaynaklandığının bilimsel veriler ışığında açıklanmasına olanak sağlamıştır. Çalışmamızın analiz ve kuramsal çerçevesini disiplinlerarası çalışan, dilbilim alanları arasında kendine yer açma yolunda olan Görsel-Dilbilim (Bildlinguistik) oluşturmaktadır. Henüz oluşum sürecinde olduğundan kendine ait bir kuramı yoktur. Ancak ana prensibini Göstergebilimden (Semiotik) alan, mevcut dilbilim alanları ve disiplinlerin temel kriterlerinden yararlanarak dilin doğru kullanımına hizmet edebilecek, kalıcı bir bilim dalı olmaya adaydır.  Teknolojik seçenekler arasında en yoğun ilgiyi dijital platformların sunduğu alternatifler oluşturmaktadır. Çalışmamızda geniş içerik yelpazesiyle her yaş grubunun beklenti ve ihtiyaçlarına hitap eden www.youtube.com web sitesinden 08:51 dakikalık Almanca dil öğretimi ile ilgili, hedef kitlesi küçük yaş çocuklar olan bir paylaşımdan iki görsel ana materyal olarak kullanılmıştır. İlgili paylaşımda kullanılan görseller, fonda bir ders anlatıcısının sözlü anlatımıyla sunulmuştur. Sözlü anlatım boyutunda da referans sapmasına neden olan dil ötesi (Paralinguistik) işlevler olması, farklı dilsel etkenleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çalışmamızda sözlü (verbal) dil verilerine yer verilmemiş, görseller sadece hareketsiz (resimler) dil dışı/sözsüz dilsel veriler (nonverbal) kapsamında incelenmiştir. Ders anlatımına toplamda üç kavram konu edilmiştir. Her iki görsel bir arada değerlendirildiğinde, görsel- dil dışı/dilsel veriler-öğretim açısından ortak bir konu bütünlüğü sağlamamaktadır. Dolayısıyla, elde edilen bulgular arasında bağlamsal-anlamsal bütünlük ve parça-bütün ilişkisinin gözetilmemesinden kaynaklanan çoklu anlamsal referansların (gönderimlerin) neden olduğu referans sapmaları (Referenzabweichung) yoğunluktadır. Analiz bitiminde ana materyalde tespit edilen sorunlara alternatif görseller hazırlanarak, bağlamsal-anlamsal bütünlüğün nasıl sağlanabileceği yönünde sunulan önerilerle sonuca ulaşılmıştır. Varılan sonuçlardan bir diğer önemli faktör ise, herkese açık dijital platformlardaki paylaşımların da  bilirkişilerin onayından geçtikten sonra  yayımlanmasıdır. Böylelikle belli bir denetim mekanizmasının varlığı, paylaşımların da niteliğini artıracaktır.

Keywords

Abstract

The general purpose of the research is to draw attention to reference deviations that can lead to incorrect coding of German as a foreign language in the posts about teaching German on digital platforms. The focus was on the details that should be considered especially in visual material design were emphasized. These details in the analyzed material enabled both the classification of the findings and the explanation of the origin of reference deviations in the light of scientific data. Image linguistics, which works in an interdisciplinary manner and is on the way to gaining a place within linguistics, forms the analytical and theoretical framework of our study. Since it is still in the process of formation, it does not have a theory of its own. However, it is a candidate to be a permanent branch of science that takes its main principle from semiotics and can serve the correct use of language by making use of the basic criteria of existing linguistic fields and disciplines. Among the technological options, the most intense interest is the alternatives offered by digital platforms. In our study, two images from a 08:51 minute German language teaching post on the www.youtube.com website, which appeals to the expectations and needs of all age groups with a wide range of content, were used as the main material. The images used in the related post were presented in the background with the verbal narration of a lecturer. The fact that there are paralinguistic functions that cause reference deviation in the verbal expression dimension brings different linguistic factors together. For this reason, verbal language data were not included in our study, images were only examined within the scope of still images and non-verbal linguistic data. A total of three concepts were discussed in the lecture. When both images are evaluated together, image-non-linguistic/linguistic data-does not provide a common subject integrity in terms of teaching. Therefore, reference deviations caused by multiple semantic references caused by not considering the context-semantic integrity and part-whole relationship among the findings obtained are intense. At the end of the analysis, alternative visuals were prepared for the problems identified in the main material, and the result was reached with suggestions on how to provide contextual-semantic integrity. Another important factor from the conclusions reached is that the posts on public digital platforms are also published after the approval of the experts. Thus, the existence of a certain control mechanism will increase the quality of the shares.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics