CZERNY’NİN MEKTUPLA ÖĞRETİM ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN PİYANO DERSİ İÇİN KAZANIMLARIN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 20:14:19.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 114-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Carl Czerny piyano ve piyano eğitimi edebiyatının en önemli bestecilerinden biridir. 1800’lerin başında, öğrencisi Miss Cecilia ile aralarındaki mektuplaşma ilk kez 1839 yılında yayınlanmıştır. Bu mektupların içeriğine bakıldığında ders anlatıldığı, alıştırma (ödev) verildiği, dönütler doğrultusunda yeni planlamar yapıldığı görülebilir. Bu durum, bu mektupların piyano eğitimindeki muhtemel ilk uzaktan eğitim uygulaması olabileceğini ve Czerny’nin başlangıç piyano eğitiminden neler beklediğini göstermektedir. Nitel yaklaşımla bütüncül tek durum deseninin yürütüldüğü bu çalışmanın temel sorusu olan “Piyano eğitimine yeni başlayanlar için Czerny’nin önerileri nasıldır?” sorusu çerçevesinde çeşitli alt sorulara yanıt aranmıştırtır. Veriler üzerinde içerik analizi yapılmış ve Genel Oturma Pozisyonu, Çalışma Yöntemi, Teknik, Eser Seçimi-Stil ve Doğaçlama, Müzik Teorisi olmak üzere beş temel kategoriye ulaşılmıştır. Toplanan öneriler üzerinden başlangıç piyano eğitimine dair kazanımlar belirlenmiş, bu kazanımlar hedef alanı ve aşamalırına göre sınıflanmıştır. Toplam 81 öneriye ulaşılmış ve bu önerilerden 11’i bilişsel, 24’ü devinsel ve 3’ü duyuşsal hedef alanına ait, çoğunluğu üstbilişsel becerileri ifade eden toplam 38 kazanım belirlenmiştir. Ek olarak; öğrenenlerin bazı kavramları rahat anlamasını sağlayacak ve öğretenlerin derslerinde kullanabilecekleri Czerny’nin kullandığı metaforlara da yer verilmiştir. Kazanımların başlangıç piyano derslerinde daha planlı ve öngörülebilir bir eğitim süreci yaşanması için öğretme-öğrenme süreci ve ölçme-değerlendirme süreci planlanırken kullanılması ve belirlenmiş olan kazanımlar için yeni içeriklerin üretilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The correspondence between Carl Czerny and his student Miss Cecilia was first published in 1839. Looking at the content of these letters, it can be seen that lessons and homework were given and new plans were made in line with the feedback. This shows that these letters may be the first possible distance education application in piano education and what Czerny expected from initial piano education. A holistic single case design was used. The main question: "What are Czerny's suggestions for beginners in piano education?". Content analysis was performed on the data and five basic categories were reached: General Sitting Position, Study Method, Technique, Piece Selection-Style and Improvisation, Music Theory. The outcomes of initial piano education were determined and these outcomes were categorized according to their target areas and stages. A total of 81 suggestions were reached, and a total of 38 outcomes were identified, 11 of which belonged to the cognitive, 24 to the kinesthetic and 3 to the affective target area, and most of which expressed metacognitive skills. It can be suggested to use the outcomes while planning the teaching-learning process and assessment-evaluation process in initial piano lessons and to produce new content for the identified outcomes. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics