DİJİTAL RESİMLEME UYGULAMALARI VE HİBRİT PORTRELER

Author :  

Year-Number: 2023-144
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-24 16:17:44.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 351-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Dijital Resimleme Uygulamaları ve Hibrit Portreler” adlı bu makale, geleneksel resim yapma yöntemlerinin dijital araçlarla birleştiği yeni bir sanat biçimini ele almaktadır. Bu çalışmada, araştırmacının kendi geleneksel resim deneyimini dijital araçlarla birleştirerek portreler oluşturma süreci ve bu uygulamaların özellikleri açıklanmaktadır. Makalede, geleneksel resim yapmanın önemi vurgulanırken, aynı zamanda dijital sanatın yükselişi ve teknolojinin etkisi de göz ardı edilmeyen bir noktada ele alınmıştır. Sanat ile teknolojik ilerlemeler arasındaki ilişki anlatılırken, terimlerin -örneğin fotoğraf teknolojisi, dijital sanat, sanal sanat, elektronik sanat ve bilgisayar sanatı- daha anlaşılır bir şekilde açıklanmasına özen gösterilmiştir. Dijital sanatın uygulama alanı genişliği dikkate alınarak, tabletler üzerinde kullanılabilen iki boyutlu dijital uygulamalar incelenmiştir. Bu bağlamda, Procreate gibi geniş uygulama alanına sahip bir dijital sanat aracı ayrıntılı olarak ele alınmış, aynı zamanda Adobe Fresco, ArtRage, Affinity Photo, Tayasui Sketches gibi diğer uygulamaların temel özelliklerine de değinilmiştir. Bunun yanı sıra, Artstudio Pro, İbisPaint X, Clip Studio ve Art Set4 gibi tablet uygulamalarına da kısa bir şekilde değinilerek, bu uygulamaların belirgin özellikleri karşılaştırılmıştır. Geleneksel resim yapma yaklaşımlarına kıyasla, bu uygulamaların kullanımıyla ilgili resim oluşturma süreci anlatılırken, grafiksel kullanıcı ara yüzünün (GUI) rolüne vurgu yapılmıştır. Ayrıca, bu uygulamalar kullanılarak oluşturulan resimlerin içerik ve biçim yönünden nasıl değerlendirilebileceği görsel örneklerle açıklanmıştır. Makalede, dijital sanatın tüm özelliklerini içeren “Glitch Art” üretim kavramına ve pratiğine de örneklerle yer verilmiştir. “Hibrit Portreler” kavramının nasıl bir sanatsal anlatı aracına dönüştüğü, içerik ve biçim açılarından detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

This article, "Digital Painting Practices and Hybrid Portraits", deals with a new art form in which traditional painting methods are combined with digital tools. The paper describes the researcher's process of creating portraits by combining her own traditional painting experience with digital tools and the characteristics of these practices. While emphasizing the importance of traditional painting, the article also addresses the rise of digital art and the impact of technology. While explaining the relationship between art and technological advances, care has been taken to explain terms such as photographic technology, digital art, virtual art, electronic art and computer art in a more understandable way. Considering the wide range of applications of digital art, two-dimensional digital applications that can be used on tablets are analyzed. In this context, a digital art tool with a wide range of applications such as Procreate is discussed in detail, and the main features of other applications such as Adobe Fresco, ArtRage, Affinity Photo, Tayasui Sketches are also mentioned. In addition, tablet applications such as Artstudio Pro, IbisPaint X, Clip Studio and Art Set4 are briefly mentioned and their salient features are compared. The role of the graphical user interface (GUI) is emphasized when describing the image creation process associated with the use of these applications compared to traditional approaches to image making. In addition, visual examples are used to illustrate how paintings created using these applications can be evaluated in terms of content and form. In the article, the concept and practice of "Glitch Art" production, which includes all the features of digital art, is also included with examples. How the concept of "Hybrid Portraits" has turned into an artistic narrative tool is discussed in detail in terms of content and form.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics