DÜNYALARA SIĞMAYAN DÜŞMAN YA DA KİTLE KÜLTÜRÜ VE “KÖTÜ”

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 412-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hastalık tabiatı itibariyle ondan kaçınılması gereken, tedirgin edici korkutucu bir anlam taşır. Biyolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar bu anlamda standardizasyon çabasında kutbun bir kanadını temsil eder. Kutbun diğer tarafında ve makalede ele alınacak tarafında ise psikolojik rahatsızlıklar bulunur. Görsel sanatların içerik/temel/enstrüman olarak kullanmayı çokça tercih ettiği psikolojik rahatsızlıkların “hastalık” kavramının kendiliğinde olan kaçınılması gerekenlikten oldukça uzaktır. Romantize ve estetize edilmiş hastalığın bir albeni ögesine dönüştürülerek hastalık sahibi olma arzusu yaratan örnekler içinden Joker filmi ele alındı. İktisadi sıkışmışlığın ve anomalinin normalleştirilerek güçsüzleştirme gayretinin yansımaları incelenerek sermaye, sermayeye bakış, ideal hayat, beklenti, hayal kırıklığı ve reaksiyonun resmediliş biçimindeki değişim filmin selefleri ile karşılaştırılarak örneklendirildi.

Keywords

Abstract

Illness, by its very nature, carries an unsettling, frightening meaning that should be avoided. In this sense, biological and physiological disorders represent one wing of the pole in the effort of standardization. On the other side of the pole, and on the side that will be discussed in the article, there are psychological disturbances. The "illness" concept of psychological disorders that visual arts prefer to use as content/basic/instrument is quite far from what should be avoided. Among the examples that create the desire to have a disease by transforming the romanticized and aestheticized disease into an allure element, the movie Joker -which representative of this approach- was discussed. By examining the reflections of the economic squeeze and the effort to weaken the anomaly by normalizing it, the change in the way capital, view of capital, ideal life, expectation, disappointment and reaction are portrayed is exemplified by comparing the film with its predecessors.

Keywords