KIRGIZİSTAN’DAKİ EĞİTİM KURUMLARINDA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 294-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Kırgızistan’daki Türkiye Türkçesi öğretimini eğitim kurumları bağlamında saptamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmada Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi öğrenimi veren eğitim kurumları incelenmiştir. Araştırmanın yöntemine bakıldığında nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırma verileri Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’teki eğitim kurumları ile Oş Bölgesi’nde yer alan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi incelenip oluşturulmuştur. Araştırmanın amacına cevap oluşturabilecek düzeyde olan alanyazın taranmıştır. Araştırmada toplanan veriler alt başlıklar hâlinde sıralanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye Türkçesi öğretiminin daha çok yükseköğretim kurumlarında verildiği tespit edilmiş ve iki ülke arasındaki kültürel ve tarihî bağlar göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Türkiye Türkçesi öğretimini destekleyici faaliyetlerin yapıldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırma sonucunun Kırgızistan’daki Türkiye Türkçesi öğretimi bağlamında Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the learning and teaching processes of Turkish in Kyrgyzstan. In this direction, the study examined educational institutions teaching Turkish in Kyrgyzstan. Qualitative research method was used and document analysis was applied. The aim of the research is teaching Turkish to Turkic representatives. The sample of the research consists of educational institutions in Kyrgyzstan that teaches Turkish. In this context, educational institutions in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, and the Faculty of Theology of Osh State University in Osh region were examined. Web pages and various literatures that could give an answer to the purpose of the study were studied. Content analysis was used to analyze the data collected during the study. Considering the cultural and historical ties between the two countries, it has been determined that it helps strengthen the relations between the two countries. It is believed that the result of the study will contribute to the process of teaching the Turkish language to Turkic representatives.

Keywords