MOZART OPERALARINDAKİ ERKEK SESLERİNİ TÜR, ROL ve KARAKTER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:20:48.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 355-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mozart’ın Operalarındaki erkek seslerinin tür, rol ve karakter bakımından incelenmesi amaçlayan, nitel çalışma olan bu araştırmada; Mozart’ın bestelediği 22 operadan en çok seslendirilen ve bilinen 10 eser seçilmiştir.   Veriler yerli yabancı kaynaklar (makaleler, tezler, vb.) gerek internet ortamında gerekse kütüphanelerden literatür taraması yapılarak elde edilmiştir. Ulaşılan veriler araştırmacı tarafından litetatür ışığında yorumlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada Mozart’ın seçilmiş operaları arasında ses türü bakımından tenor seslerini daha çok tercih ettiği ( 8 ), erkek seslerine yazdığı roller doğrultusunda tenor seslerine aşık, kahraman, kurtarıcı, koruyucu, kibar, yardımsever, sevgili, zarif, cesur, zengin, mevki sahibi, iyi yürekli, hükümdar, baba, arkadaş, soylu, adalet arayan, din adamı, asker, hizmetkar, hain, diktatör rollerini, bariton seslerinin aşık, iyi niyetli ve her şekilde yardımsever, korumacı halden anlayan sırdaş, yapılara sahip oldukları bir diğer bakımdan kadınlara ilgisinin yüksek olduğu, görevleri gereği asker veya soytarı karakterlerini canlandırdıkları sonuçlara ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

 In this qualitative study, which aims to examine the male voices in Mozart's Operas in terms of genre, role and character; Among the 22 operas composed by Mozart, the 10 most performed and known works were selected. The data were obtained from domestic and foreign sources (articles, theses, etc.) both on the internet and through literature search from libraries. The data obtained were interpreted and analyzed by the researcher in the light of the literature. Among the selected operas, Mozart preferred tenor voices more in terms of voice type (8), in line with the roles he wrote for male voices, in love with tenor voices, hero, savior, protector, kind, benevolent, beloved, elegant, brave, rich, position, good-hearted, ruler, father, friend, noble, justice-seeking, clergyman, soldier, servant, traitor, dictator; on the other hand, they have a high interest in women, act as soldiers or jesters due to their duties, etc. results have been achieved.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics