BAROK HEYKELDE HAREKET VE FİGÜRLERDEKİ İFADENİN “PERSAPONE’NİN KAÇIRILIŞI” ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-144
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-24 15:38:29.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 160-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katolik kiliselerine karşı 16 yy. da başlatılan savaş 17 yy. da dünyevi bir iktidar mücadelesine dönüşmeye başlamış, ortaya çıkan kanlı savaşlar ve siyasi erkin değişmesi birçok ülkeyi derinden etkilerken bu değişimin barok sanata yansımaları farklı ülkelerde farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır.  Barok sanatın diğer sanat dallarını bir arada kullanmasından dolayı yapıtın birkaç kategoride değerlendirilmesi mümkündür. Barok eserlerin birçoğunda heykel – mimari -sahne tasarımının içi içe olduğu söylenebilir. Barok sanatçılar insanı bir illüzyonun içine çekip bu hissi yaratabilmekte üstün teknik bilgilerini ustaca kullanmışlardır. Ustalıkla işledikleri mermerde hareket, ışık-gölge oyunlarını kullanarak kumaşı, insan tenini, insan duygularını eserlerine en iyi şekilde yansıtmışlardır. Barok dönemin önemli sanatçılarından Bernini “The Abduction of Persephone” (Persephone’nin Kaçırılışı) eserinde manevi ve dünyevi alemler arasındaki mücadelenin bir alegorisi olarak, bir şiddet ve kaçırma anını güçlü ve dramatik olarak ele almaktadır. Heykeldeki hareket, duygu ve görsel detaylar bir dinamizm duygusunun yanı sıra, figürlerin birbirleriyle gerçekçi bir şekilde nasıl etkileşime gireceğini gösterdiği için sahnenin gerçekçiliğini ortaya koyan duygusal ifadeler, kompozisyon içinde birbirleri ile bir hareket ve gerilim hissi yaratan çapraz kurgusuyla barok heykelin önemli örneklerinden biri olarak araştırmada betimlendiği gözlemlenmektedir. Araştırma Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak barok heykelde hareket ve duygu kavramlarını bir örnek yapıt üzerinden ele alarak irdelemektir. Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak bu iki temel kavram üzerine yeni tespitlerde bulunarak alanda yapılacak çalışmalara katkı sunulması amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

16 th century against Catholic churches. The war started in the 17th century. While the bloody wars and the change of political power deeply affected many countries, the reflections of this change on baroque art emerged in different ways in different countries. It is possible to evaluate the work in several categories, since Baroque art uses other branches of art together. It can be said that in many of the Baroque Works, sculpture- architecture- stage design is intertwined. Baroque artists have skillfully used their superior technical knowledge to draw people into an illusion and create this feeling. They have reflected the fabric, human skin and human emotions in their works in the best way by using movement, light-shadow games on the marble they have masterfully processed. Bernini, one of the important artists of the Baroque period, in her work "The Abduction of Persephone", as an allegory of the struggle between the spiritual and worldly realms, deals with a moment of violence and abduction powerfully and dramatically. Emotional expressions revealing the realism of the scene, as the movement, emotion and visual details in the sculpture show a sense of dynamism as well as how the figures interact with each other in a realistic way, are one of the important examples of baroque sculpture with its cross construction that creates a sense of movement and tension with each other in the composition. is discussed in the research as one. The research aims to contribute to the studies to be done in the field with new interpretations on these two basic concepts by considering the concepts of movement and emotion in Baroque sculpture through a sample work by using the document analysis method, one of the qualitative research methods.

Keywords